Säkerhet

Observera att vi förväntar oss inte att det kommer ske någon skada eller olycka, men vi vill att ni som lajvar eller föräldrar till lajvare ska känna er trygga med att vi ska ta hand om våra spelare.

Innan lajvets början

På fredag, innan klockan ringer och världen Nordanil blir levande kommer vi arrangörer ha en säkerhetsgenomgång. Vi kommer förklara alla ord och symboler. Vad RÖTT, GULT och GRÖNT står för. Vad som gäller kring vapen, eldning och ifall en blir rädd eller vill prata med någon under lajvet. Vad BLÅTT och RÖTT band betyder. Allt går att läsa här.

Efter lajvet

När klockan åter ringt och vi lämnar Nordanil för den här gången, kommer alla få chansen att samlas och sedan delas upp i grupper där vi kan prata om lajvet. Släppa på känslorna och hitta tillbaka till oss själva efter att ha varit en karaktär i tre dagar. Debrefing kallas det och vi har infört det eftersom vi vill ta hand om de som lajvar, alla ska få chansen att säga vad som var de bästa, eller värsta upplevelserna under lajvet. Det är frivilligt.

Om en blir rädd

På detta lajvet finns det en risk för att en blir skrämd. Meddelar du till arrangörerna innan att du inte vill bli skrämd, eller vara med om vissa situationer så kommer vi att säga till innan så att det finns en möjlighet att hinna gå iväg till Norrgårda där det kommer att vara helt tryggt.

Blir du rädd är det helt okej att ta tag i en arrangör eller en trygghetsvärd som kan hjälpa dig med det du behöver. Om det så bara är att följa med till avträdet i mörkret.

Eldning

Sker endast på utpekade platser.

Alkohol

Lajvet är helt alkohol och drogfritt.