Ord och symboler

Det finns ord och symboler som är viktiga att känna till och förstå på Nordanil. Vissa finns till för deltagarnas säkerhet och trygghet. Andra finns för att tydliggöra hur en bör spela i olika situationer.

Ord

"Inlajv" och "Offlajv"

"Inlajv" eller bara "in" anger allt det som är med i lajvets fiktion. Det inkluderar din roll, din rolls relationer till andra roller, Nordanils kultur. Det är allt det vi lossas men som inte är på riktigt.

"Offlajv" eller bara "off" anger allt som är utanför lajvets lek. Det inkluderar vem du egentligen är, vilka alla andra egentligen är, vår kultur och vår teknologi.

Under ett lajv är det viktigt att ha koll på både In och Off. [exempel på viktig situation, barn, sjukdomar, hundar osv]

Ofta kan det vara viktigt att kolla av läget offlajv med dina medlajvare. Då går en diskret fram till personen en vill prata med och viskar "off" så att ingen annan hör. Exempelvis ett "Off. Mår du bra?" för att checka av om någon blev ledsen eller arg offlajv, eller ett "Off. Vad tror du om att vi..." om du vill planera en cool scen tillsammans. Se dock alltid till att inte störa någon annans spel när ni pratar off. Viska alltid och gå gärna undan lite.

Om det har hänt något allvarligare, eller om en känner att en behöver vara ensam en stund, är det alltid ok att gå iväg. Skulle någon då komma i närheten kan du lägga en knuten hand på huvudet för att visa att du inte är i spel. Om du ser någon som går med en knuten hand på huvudet betyder det att du ska låtsas som att det personen inte är där. Off ska användas för att förtydliga saker på ett smidigt och diskret sätt som inte stör spelet.

Samtyckesfärgerna

"Grönt", "Gult" och "Rött" är ord för att markera samtycke. De kommer från trafikljus.

    • Grön: Det är okej.
    • Gult: Hit men inte längre. Det betyder att om du ex, står och skriker på någon så är det okej att fortsätta skrika men du får inte avancera och ta tag i personens kläder eller bli mer aggressiv.
    • Rött: STOPP! När en person säger "Rött" så slutar du genast och utan att ifrågasätta. Du kan göra det snyggt och utan att lajvet avbryts. Se efteråt till att gå fram med en viskning och off-fråga om personen är okej.

Om du som spelare vet att nu kommer du utsätta någon för något som kan upplevas obehagligt så kan du, innan eller just efter att du börjat, fråga om det är "grönt". Vänta tills du fått svar innan du börjar om, om personen inte nickar eller svarar "Gult" eller "Rött". Den som attackerar har ansvaret att fråga om samtycke i förväg.

Om du som spelare är på väg att bli utsatt för något så kan du använda dig av dessa färger för att tala om ifall det blir obehagligt eller om det är okej att fortsätta.

Om det händer att ett spel blir för jobbigt för en person så kan en antingen själv ta med sig personen och gå undan en stund eller leta reda på en arrangör och off-viska vad som har hänt.

Exempel på när färgerna används:

Storman Sigmund är arg på trälen Sten som inte bara sett honom i ögonen utan också tappat bort hans silversked.

Sigmund står över trälen som hukar sig i underkastelse, när Sigmunt skällt på trälen en stund så frågar den som spelar honom om det är grönt. Om den som spelar trälen nickar är det okej att fortsätta och vråla lite högre, ta tag i kläderna eller ta några hotande kliv framåt.

Svarar spelaren gult så kan får du som Sigmund fortsätta skrika lite till men du avrundar det hela på ett snyggt sätt och säger åt trälen att leta reda på skeden illa kvickt.

Säger spelaren rött då slutar du genast skrika och nickar. Du som din karaktär säger åt spelaren att gå därifrån och följer sedan efter och frågar om det gick bra.

Det är alltid okay att ångra sig och säga gult eller rött senare, och en behöver inte vänta på att bli tillfrågad.

Skarp skada

Detta sägs om någon gjort sig illa på riktigt och behöver tillsyn. Om någon till exempel skurit sig så berättas det för någon som kan hjälpa en att göra ett bandage eller titta så att det inte behöver sys.

Har någon gjort sig illa allvarligt så vrålas detta. Då avbryts lajvet tills personen som är skadad är omhändertagen. Då kan lajvet eventuellt återupptas igen om arrangörerna anser att det går.

Det här uttrycket används sällan, men det är viktigt att känna till om situationen skulle uppstå.

Samtyckesfärgerna och "skarp skada" är koder för allas säkerhet så att alla får ett lajv som de känner sig trygga på.

Symboler:

Rött band:

Om du ser någon komma gående med ett rött band runt armen så betyder detta att personen som spelar har bytt karaktär och att alla får behandla spelaren som den nya karaktären och inte som den förra. Detta gör det möjligt att dubbelrolla men också att fortsätta lajva om ens karaktär dör.

Blått band:

Om du ser en person med ett blått band runt armen så vet du att det här är en person som du kan väcka på natten om du behöver prata OFF eller någon som följer dig ut i mörkret på avträdet.

Off-märket:

Off-märket kan ritas på en tygbit eller en påse där du har saker som är offiga eller viktiga att du har kvar (ex mediciner). Det är förbjudet att gömma inlajvsaker, som till exempel inlajv pengar eller intrigföremål, i sina offpåsar. Ser du ett föremål med denna symbol så existerar den inte på lajvet. Det är strängeligen förbjudet att rota igenom, ta eller gömma någon annans off-föremål.

Off-märket