Boende och Mat

På området finns flera byggnader som på lajvet tillhör stormannagården Rungårda. Vissa följen kommer att bo i dessa. De flesta grupper behöver dock ha med sig eget tält. Flera lägerplatser med eldstäder finns att tillgå. Tre dass och en brunn finns mitt på gården.

Det kommer inte att serveras några gemensamma måltider på lajvet. Varje följe får laga sin egen mat. Till exempel: De som är gäster på Rungårda får göra upp med varandra hur de ska fördela detta (förslagsvis lagar trälarna mat som alla har betalat?) För gästerna på Rungårda finns ett kök med två järnspisar att tillgå. Det finns även ett större stekfat på området, som alla får använda. Det finns flera lägerplatser med bra eldstäder och på odalgården Norrgårda finns en uppmurad eldstad för matlagning utomhus.

På detta lajvet kommer det även att finnas ett litet värdshus, som kommer att servera drycker och kallt tilltugg, dock inga stora portioner utan mer åt snackshållet.