Vad ska jag spela?

Vilken roll du väljer handlar mest om vilken typ av lajv du vill ha. Längst ner hittar du exempel på hur intriger.

Vill du ha större och mer politiska intriger, vill du kämpa för ära och heder, men också hålla i storslagna fester? Vill du ha mer utsmyckade kläder och att folk ska flytta sig ur vägen när du kommer? Vill du axla ansvar för de folk du tjänar och för de som tjänar dig? Vill du även ha friheten att resa omkring och kunna bekosta resan utan problem? Vill du spela på högstatuskultur? Då ska du spela cogaid.

Vill du hellre spela på att få sträva efter självförsörjning? På att diskret håna de som har höge status än du själv? Vill du vara vidskeplig och alltid se dig om över axeln efter oknytt? Vill du kämpa för att din familj ska överleva från vinter till vinter och se till att magarna är mättade och leendena inte långt borta? Vill du hålla i fester som innefattar sång, musik, dans och ritualer? Vill du idka handel och försöka arrangera äktenskap? Vill du spela på gemenskap och hederligt arbete? Då ska du spela odal?

Vill du ha ett hårt lajv där alla ser ner på dig? Vill du undvika att möta folks blickar? Vill du hjälpa till med mat? Vill du vara en fluga på väggen som har koll på skvaller eftersom ingen lägger märke till dig? Vill du spela askungen innan hon blev prinsessa? Då ska du spela träl.

Vill du spela i en tätt sammanknuten gemenskap? Vill du behandlas med misstanke men ändå vara behövd? Vill du bråka om ordagranna tolkningar av handelskontrakt och kräva låntagare på silver? Vill du sjunga sånger från glömda eror på språk ingen längre förstår? Vill du spela marginaliserad familjeföretagare? Då ska du spela alv.

Detta är en fingervisning på hur olika roller kan spelas. Har du egna förslag eller om du tycker att det är svårt att välja så hör hemskt gärna av dig till nordanil.lajv@gmail.com . Vi hjälper dig så gott vi förmår för att du ska få ett bra lajv!

Cogaid

  • Politiska intriger: stora som små. Allt från att påverka eller vara storman. Starta krig, var rådgivare, utmana stormän, slut mängder med avtal, skapa allianser och hugg dina allierade i ryggen. Arrangera äktenskap, nyttja mark. Besluta vem du tycker ska vara jarl.
  • Gårdsintriger: slut handelsavtal, styr över de som arrenderar marken, sälj större saker som timmer, salt och kol.
  • Familjeintriger, arrangera äktenskap, hindra din vettlöse farbror från att offra huset till gudarna, be din kusin om pengar till ett nytt hus, hämnas mordet på din bror och se till att småsyskonen tar cogaideden.
  • Fysiska intriger: kämpalek, spela musik, jaga vildar, lek lite med odalerna på ett värdigt sätt.
  • Tro: håll ett skrytigt blot inför skörden, rådfråga en drud om gudarnas vilja, hedra dina anfäder genom att att berätta om deras äventyr, vidrör järn för att hålla det onda borta för säkerhets skull.

Odal

  • Mindre politiska intriger: dra någon inför ting, agera som vittne, arrangera äktenskap inom familjen, alliera sig med eller mot andra odaler.
  • Handel: ingå handelsavtal och sälja ex skinn, päls och enklare band/tyger.
  • Familjeintriger: försöka få till ett bra äktenskap, irritera dig på din kusin vars getter alltid bajsar på din gård, brottas med dina syskon för att se vem som är starkast, ha snyggare kläder än dina grannar och stoltsera med det, kolla snett på din mosters nya make som har märkligt många "syskonbarn" att ta hand om.
  • Fysiska intriger: lek, brottas, sjung. Gå i skogen och leta efter den där förbannade geten som alltid rymmer. Vara odalhird och träna lite kämpalek med undermåliga vapen.
  • Tro: Var vidskeplig, häng upp järn överallt för att hålla oknytt borta, dansa och vispa alltid för hälsans skull, oroa dig för vädertecknen och skräm bort oturen med salt. Hedra gudarna genom att blota en brödbit i offerlunden och bär en symbol av morgonstjärnan för att Frigg ska välsigna din familj.

Träl

  • Agera spion
  • Hålla ihop med de andra trälarna
  • Hugga en annan träl i ryggen.
  • Sträva efter att bli fri
  • Sträva efter att bli ofri (har en aldrig lärt sig att klara sig själv kan det vara betryggande att vara träl.)
  • Är träl efter ett politisk övertramp eller att karaktären har blivit tillfångatagen kan karaktären försöka få hjälp av andra.

Trälar har oftast inte så många intriger eftersom de oftast har reducerad avgift, eftersom en förväntas hjälpa till på gården och indirekt hjälpa till på lajvet. Personliga trälar är undantaget och då betalar en hel avgift och får en hel intrig.

Det finns två typer av trälar rent off lajv och de har olika sysslor:

 • Personlig träl: hjälpa sin ägare på alla olika sätt. Sätta upp hår, tvätta kläder/skor, se till att bägaren aldrig är tom, diska personliga matsaker, städa personens rum och säng, tända och släcka ljus. Sy och laga kläder.
 • Vanlig träl: Jobba i köket och se till att det alltid finns varmt vatten, hålla eldarna igång, hjälpa till med matlagning, diska redskap, passa upp på cogaid, städa. Agera fotpall (om en är ok med det off)

Alv

 • Politiska intriger: ha ett finger med i spelet i nästan varje handelsavtal, vara rådgivare åt högt uppsatta personer, sluta egna avtal, anställa folk till sina handelshus eller som hird.
 • Vardagsintriger: vara vinbryggare, göra fina silkestyger, binda böcker. Vara del i en familj och försöka få den familjen att gå ihop. Se till att alla är överens. Bråka med motsvarande alvgrupp. (Finns motsättningar mellan nord och syd alver) försöka få reda på mer information om de andra alverna eller för den delen om högt uppsatta inom politiken så att en kan manipulera dem att göra som en vill.
 • Alver säger aldrig manipulera, de säger rådgiva.