Spelskapare

Precis som förra året kommer vi att ha spelskapare på lajvet. Vad är då detta?

Jo, en spelskapare är en deltagare som andra deltagare kommer kunna gå till under lajvet ifall de har fastnat i sin intrig, eller ifall de har tråkigt och vill ha idéer på hur de ska ta sitt spel vidare. En person som hjälper till att skapa spel helt enkelt.

Spelskaparna kommer att få en handbok av arr med tips på hur de kan skapa spel, men är helt fria att själv hitta på idéer.

Kraven vi har på dessa spelskapare är:

  • Du ska kunna komma en dag tidigare till lajvområdet för att ha ett möte tillsammans med arrangörerna och stämma av allt. (Hurra myskväll med arrangörerna.)
  • Du ska kunna närvara vid ett möte med arrangörerna en gång under våren, där vi går igenom konceptet och spånar idéer tillsammans.
  • Du ska kunna komma med spelskapande idéer eller scenarion under lajvet. Exempel: Två deltagare ha tråkigt och går till en spelskapare. Denne kan då säga "du har precis kommit på att den andre här har använt falska tärningar mot dig på värdshuset, och nu ska du gå till tingsmannen och berätta om detta. Du och andra sidan har vunnit en hel del på tärningsspelet och tänker muta tingsmannen. Är ni båda med på detta?"

Vi söker fyra stycken spelskapare till Nordanil IV - Freden. Tycker du att detta låter som någonting du skulle tycka var roligt? Vill du tillhöra denna privilegierade grupp som får hänga lite extra med arrangörerna? (såklart du vill). Hör då av dig till oss för mer information: nordanil.lajv@gmail.com