Sökta Roller

Här presenteras de grupper och roller du kan spela i denna kampanj. Mer ingående förklaringar om de olika samhällsgrupperna finns här. Har du några frågor är det bara kontakta arrangörerna på nordanil.lajv@gmail.com

Längst ner på denna sida finns både konkret vad vi söker och faktiska rollförslag. Dessa är enbart exempel, personlighet och annat får du självklart utveckla själv.

Odal

Fria människor som bor på den mark som tillhör stormannadömena. Kan vara hantverkare, bönder, berättare, handelsresande osv.

Gårdar

 • Gläntgårda - Bor i en glänta och sägs vara den vackraste gården.
 • Östgårda - Bor nära gården och en av Rungårdas hirdmän sägs ha legat i "sjuksäng" här väldigt länge.
 • Norrgårda - De odaler som bor närmast Rungårda. Och trots att de inte är innanför Runcirkeln verkar de ha beskydd. (Kommer bo i ett hus)
 • Rungårda - De odaler som tagit anställning på stormannagården, till exempel trälförman, köksa, gårdsförman, smed, barnskötare och annat. (Också i hus)
 • Fridgårda - skördar äpplen och trivs.
 • Falkgårda - bygger sköldar.
 • Barkgårda - Handlar med gödsel. (Begränsad grupp, maila arr)
 • Odaler som har flytt- antingen till Norrgårda eller Rungårda efter att man kanske har sett saker eller att mörka, märkliga ting skett på ens gård.

Vi har även tre grupper som man kan anmäla sig till:

Jägarna/äventyrarna/skattletarna

Skogen i Nordanil har blivit allt mörkare under det år som gått, stigarna är snårigare och i vinden hörs trädens ängsliga klagan. Ur rot och sten har vättar och väsen krypit fram, ur djupet har fasorna stigit. Rungårda tycks vara den mörka skogens mitt och runcirkeln håller själva stormannagården säker, även om skogens mörker tornar upp sig över gårdarna runt Rungårda.

Det finns flera rykten om varför detta skett, en del säger att det är alverna som ligger bakom det, andra att det är druidernas eller Profetens fel. Ledtrådar har spridits på gårdarna och i skogen, det gäller bara att hitta dem. I denna grupp kommer du som spelare försöka lösa gåtan med varför skogen blivit så farlig och hur man kan få ett stopp på det. Söka efter ledtrådar, springa i skogen, leta glömda hemligheter, möta vättar och väsen samt skydda dina egna från det du hittar är spel som du kan få.

Pilgrimer

Profeten är på väg till Rungårda! Profeten sprider ett budskap om hopp och en fridfull framtid där gudarna skall styra över Nordanil. Mänskligt styre har hittills bara slutat i krig, blod och sorg. Profetens lära säger att världens orättvisor och sorger ska få ett slut när gudarna får makten. Gudar som kräver både offer och dagliga ceremonier.

Att träffa Profeten vore en dröm, men tills dess leds denna grupp av en sejd som leder gruppen i dess dagliga ceremonier. Här kan du som spelare få mycket spel på asatron, ceremonier och små ritualer. Du kan få hjälpa till att sprida Profetens budskap och tro på lajvet, och dyker Profeten upp kanske Profeten är redo att utföra ett mirakel för de allra mest trogna. Ceremonier, den nya asatron, spel på relationer med de som tycker lika eller olika är det spel du kan få här.

“Upprorsmakare”

Alltså, det har nu gått ett år sedan latkorven Roland blev tillförordnad storman och denna grupp har insett att något måste göras. Någon som inte bara gör det absolut mest nödvändiga måste sitta på stormannatronen. Ingen vill förstås avskaffa systemet med stormän eller bli cogaid med allt det ansvaret. Allra bäst vore det ju om någon i gruppen offrade sig och blev utsedd till storman, men för det måste man bli coigaid och för att bli cogaid måste man göra något storslaget. Ett hjältedåd, så som hjältar beskrivs i sagorna.

Den här gruppen vill kort sagt att någon av dem ska bli storman, de vill ha kvar systemet med stormän och odaler - det är trots allt både bekvämt och det bästa systemet som man kan föreställa sig. Men, de vill att deras storman ska vara lite mer hjälpsam, det skadar ju inte heller om stormannen är en bundsförvant.

Spel i denna grupp kan vara: att utse en som ska bli storman, hjälpa denne att göra ett hjältedåd (kanske skapa ett hjältedåd), berätta sagor om hur hjältar är och kanske ta sig en sup emellanåt.


Resande följen

Ett syfte kan vara att antingen blota, intrigera eller skåda profeten:

 • Gycklar/underhållningsfölje: finns möjlighet till fest då profeten kommer, det vore ju tråkigt att missa.
 • Släkt till gårdarna som kommer för att blota.
 • Alver- en alviskt delegation utsänd av De Äldstes Råd vars agenda är okänd. När de ändå är i trakterna passar de på att arbeta för sitt handelshus genom silverutlåning och försäljning.
 • Frihird- de med svärd som kommer till gården i jakt på arbete, lite brottning eller ett stop.
 • Druider- (Begränsad grupp, maila arr snabbt som ögat). Druider är en viktig del i den nordanilska kulturen, de är människor som har en speciell koppling till gudarna och till världskraften Ealaion.


Det finns även möjlighet att tillhöra stormannagårdar med främst cogaid på lajvet.

 • Jarladotterns följe- de som gör anspråk på kronan.
 • Segersvärds följe- de som vill ta över hela världen.
 • Rungårda- Gården där lajvet utspelar sig. Stormannatronen är tom.
 • Dimheim- Gård norr om Rungårda, storman är Disa.
 • Givheim- Gård sydväst om Rungårda, storman är Vitbjörn.
 • Blänkgårda- Gård nordöst om Rungårda, storman är Garm.
 • Vargheim- Gård långt norr om Rungårda, storman är Sigbjörn.
 • Trälar-Trälar till stormannagårdar. Dessa spelare kommer att ta hand om det som gruppen kommit överens om. Du kan till exempel arbeta med att laga mat och dylikt till din grupp. Dessa roller betalar halv lajvavgift.
 • Hird- är personer från samhällsklassen cogiad somarbetar som livvakter. De har tränat hela sitt liv för att bli bra krigare och är lojala mot personen de är anställda hos. Hirden på lajvet kommer att tillhöra de stormannaföljen som finns på plats. För dessa roller vill vi att du kan hantera ett blankvapen och att du följer rustnings och vapenkraven.

Övrigt:

 • Solfolk- (2 platser) har rest dit från Brännland men har det lite tufft att få fäste. Vi har högre dräktkrav på dessa roller. Skriv till arr om du är intresserad.
 • Knytt - Vi vill ha någon eller några som kan tänka sig att dubbelrolla som knytt i skogen. Du får själv utforma ditt knytt, men tanken är standard knytt som en kan ge kakor i utbyte mot någonting. Väldigt fri roll.
 • B-styrka. Hör av dig till arr.

Sökes:

 • Musiker
 • Trälar
 • Värdshusfolk

Rollförslag odaler:

Tyrild Askedotter: har kommit till gården för att blota. Härstammar från Gläntgårda och har under hela sitt liv haft en hemsk värk i sina ben. Den vill hon görna bli av med.

Tulte Ormsson: Har flytt från Fridgårda och söker nu skydd på stormannagården.

Are Joridsson: söker sig till gården för att blota inför att avsluta sin lärlingsperiod som smed. Tycker sig även ha sätt många märkliga ting längs vägen och berättar gärna om dem efter ett glas mjöd.

Rollförslag cogaid:

Helga Gransköld Forkunsdotter: hird som tagit anställning på Rungårda. Hon trivs som bäst med livet och är inte blyg för lek och uppsåt. Har slagits i kriget och flera skärmyntslingar under de senaste åren.

Hulte Guldhand Agotsson: cogaid som uppskattar att slå vad eller spela. Tärning, brottnig, allt möjligt. Är släkt med stormannen men ingen vet riktigt hur det gick till.

Unna Mårdsvans Vifridsdotter: cogaid som reser med jarlens följe. Har ett handelshus och handlar med riktigt fina ylletyger. Reser med följet för att kunna sälja så mycket som möjligt, men är också avlägset släkt med självaste kungen. Tycker om att sjunga och leka.

Rollförslag träl:

Krypa: är nöjd med sitt liv och tjänar helst som personlig träl åt en storman. Trivs annars med att stå i köket där det är varmt.