Textförfattarna

Martin Karlsson, Gideå

Martin Karlssons är bördig från Gideå men bor numera i Finland. Hans poesi tar ofta sin utgångspunkt i naturskildringar. (Sorgesång)

Mats Westman, Västanbäck

Mats poetiserande började först vid en 40-årskris när världen rämnade. Då blev dikterna ett sätt att upptäcka sin barndom och sin plats i världen. (Återkomst, Själen den bleknar, Vägskäl)

Harald Sundell (pseudonym: Styrman Karlsson), Hemsön

Dessa dikter är skrivna någon gång under 1920, 1930-tal. Harald skrev även en del noveller och han skrev oftast under pseudonym Styrman Karlsson. (Jag skall spela, Min kära stuga)

Olof Hamrin, Långsele

Olof Hamrin jobbade som lokförare i Långsele och skrev enligt hans son en hel del dikter varav det mesta inte hittats. Han var en riktigt naturromantiker vilket man kan förstå när man läser "Om än du minns". (Om än du minns)

Anna-Lisa Nordenberg, Nordingrå

Texten "kom till henne" när hon satt såg ut över Vågsfjärden i Nordingrå. (Vid livets afton)

Per-Åke Nordquist, Nora

Per-Åke Nordquist är ordförande i Nora Hembygdsförening och har tidigare skrivit en dikt om Thore Bylund på mål, som omarbetats till en sångtext.

Per-Åke hade redan melodin till refrängen.

Per-Åke har även skrivit texten till "Nils-Petter" som återfinns på "Röster från fordom". Även till den har han bidragit med en del av melodin. (Sången om Thore Bylund, Nils-Petter)

Gustav Bergman, Bjärtrå

Texten, som vi fick av Gustavs barnbarn Sören, skildrar en verklig händelse som utspelade sig 1905. Texten har en ursprunglig melodi som har fallit i glömska. (Den makabra visan, Bästa Herr & Fru Öhman)

Ella Nilsson, Backe

Ella Nilsson kom från den ångemanländska sidan av Backe. Dikten skrev hon som en begravningsdikt till sin första make Per Månsson. (Ellas dikt)

Gerd Norberg, Nora

Gerd är Klas och Jespers farmor och hon har bidragit med två texter. "Tankar vid Norrstigen" och "Så minns vi Erik Danels", båda från "Röster från fordom". Låten "Så minns vi Erik Danels" skrev Gerd utifrån ett texthäfte som Knut Åkerlund satt ihop om Noraprofilen Erik Danels. (Tankar vid Norrstigen, Så minns vi Erik Danels)

Anna Nilsson, Grössjö

Anna Nilsson skrev en hel del dikter under sin livstid och ofta handlade det om kärleken till landsbygden och framförallt hennes hembygd. (Vi behöver varann, En by i förvandling)

Sven-Eric Nilsson, Nora

Sven-Eric var Eriks morfars bror och han var den som alltid skrev texter när någon fyllde år. "Nu går vi ut i sommaren" skrev han till sin fru efter att hon gått bort. Det var denna dikt som gav Noratrion inspiration till att börja tonsätta lokala dikter. (Nu går vi ut i sommaren)

Claes Mineur, Nora

Claes skrev enligt uppgift en hel del dikter. Han jobbade med byggnationen av Sandöbron och fanns på plats när den rasade 1939. Den text Noratrion tonsatt handlar dock om när Ångpannan i Nyadal sprängdes 1931. (Ångpannevalsen)

Bror Eurenius, Nordingrå

Bror var Eriks farfar och han var duktig på att använda pennan. Han var väldigt intresserad av släktforskning och i uppsatsen "Musiktraditioner i en bondesläkt" återfinns dikten "Röster från fordom" som ju inte bara blev en låt, utan som fick bli titel för hela första albumet. (Röster från fordom)

Jakob Eurenius, Härnösand/Nora

I samma veva som Bror Eurenius material letades igenom så hittades en dikt av Jakob Eurenius i ett gammalt tidningsurklipp. I artikeln kunde man läsa att Jakob Eurenius var duktig på att dikta i stunden och att han ofta skrev sina dikter i gåtform. I Eurenius-släkten finns många Jakob Eurenius och exakt vem det är som skrivt den har inte kommit fram. Men av allt att döma så är dikten skriven någon gång på 1700-talet. (Jag är en gåta)

Axel Näsholm, Nässom

Axel Näsholm gifte sig 1909 med Anna Elenora Öberg från Gräta i Nora. De bosatte sig i Axels hemby, Nässom och fick tillsammans 13 barn. Vi fick av Axels barnbarn tre stycken kärleksdikter som Axel skrivit till sin Anna Elenora. Dikternas titlar är "Ögonen", "Kristall" och "Sommarfrid". Dessa dikter sattes ihop till en svit av Noratrion till skivan "Röster från fordom". (Kärlekssvit till Anna Elenora)

J.E (okänd)

Textförfattaren till "Visa från Berghamn" som återfinns på "Röster från fordom" är okänd. Den enda ledtråd som finns är initialerna J.E. Noratrion fick dikten av en kvinna på Länsmuseet i Härnösand, men inte heller hon visste. Om någon vet, så får man gärna höra av sig. (Visa från Berghamn)

Jenny Edvinsson, Nora

Jenny är uppvuxen i Nora, Ångermanland. Hon har alltid gillat ord och beskriver sig själv som lite av en ordnörd. Hon skriver mest för eget bruk. Kortare dikter eller ordflöden. (Min Kärlek dog inte med mig)

Ester Andersson, Junsele

Ester Andersson, född Hedberg är född 1925 i Junsele, Sollefteå kommun. Ester dog 1981, men hennes dotter som vi har haft kontakt med, minns att hon ofta satt vid köksbordet med en kaffekopp och skrev dikter. (Tankar, Sommarkatt)

Anna Salomonsson, Junsele

Anna Salomonssonvar föddes i Junsele 1882. 1964 fick hennes barnbarn Anna-Greta en liten anteckningsbok av henne, där hon då 82 år gammal hade skrivit ned en dikt. Varken vi eller hennes barnbarn vet om det är Anna som skrivit dikten, men fin är den. (Ett hjärta är ett bittert ting)

Birger Norman, Svanö

Birger skiljer sig från våra övriga textförfattare på så vis att han är en av Ångermanlands mest kända och erkända poeter. Vi fick 2014 det hedersamma uppdraget att tonsätta en dikt av Birger då han 2014 skulle ha fyllt 100 år. Dikten finns i ett monument som man kan hitta ute på Svanö. Man kan läsa mer om Birger Norman HÄR! (Vi borde…)

noratrion@gmail.com