การบริหารงานทั่วไปภายในสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

ผอ.วาสนา แม้นญาติ ย้ายมา ทนญ

กลุ่มศิษย์เก่าโรงเรียน คลิ๊กที่นี่

เต้น b boy

ผอ.บุญธรรม โบราณมูล

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ปี 2560