สถานีตำรวจภูธรหนองไทร

อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

โรงพักเพื่อประชาชน

ที่ตั้ง : สถานีตำรวจภูธรหนองไทร

จิตอาสาพระราชทาน " เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัติริย์ "

พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ 10

วิสัยทัศน์ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

วิสัยทัศน์ของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3

สภ.หนองไทร ที่ตั้ง ๑๓๐ หมู่ ๑ ต.หนองไทร อ.นางรอง จว.บุรีรัมย์ ๓๑๑๑๐ โทร. ๐๔๔-๑๑๐๐๓๘ หรือ ๑๙๑

https://sites.google.com/view/nongsaipolice/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?authuser=0

https://www.facebook.com/สถานีตำรวจภูธรหนองไทร-Nongsai-Police-Station-449710905223747/