TUPPERWARE

JANUARY SPECIAL 2022

UNGASITHINTA KANJE

Whatsapp: 084 233 6073

Cell: 079 239 1745

Physical:Nkandla Taxi Rank market Stalls. Indlu youqala enhla kwe hovisi lamatekisi. Ufune u mama Mngoma.