Om NOBIM

NOBIM er et fagforum for bildebehandling og mønstergjenkjenning. Foreningen arbeider for å fremme utvikling innen faget gjennom informasjonsvirksomhet og konferanser. Vi har nær kontakt med nordiske søsterorganisasjoner og deltar med representanter i store, internasjonale forum som IAPR (International Assosiation for Pattern Recognition).

Medlemsmassen vår teller i dag rundt 145 personlige medlemmer og 25 bedriftsmedlemmer. Dette dekker et vidt spekter fra akademiske miljøer, via forskning og utvikling til industri, salg og anvendelse av applikasjoner. NOBIM skal dekke alle interesser innenfor bildebehandling og være et kreativt møtested mellom dem som utvikler metoder og dem som søker etter løsninger på spesifikke problemer.

For å kontakte styret, send mail til: styret@nobim.no

Styret som ble valgt på generalforsamlingen den 13. mars 2018 er som følger:

Navn

Morten Goodwin

Kajsa Møllersen

Michael Kampffmeyer

Karl Skretting

Jon Yngve Hardeberg

Jarle Hamar Reksten

Vimala Nunavath

Xuan Zhang

Funksjon

Styreleder

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Kasserer

Sted

Kristiansand

Tromsø

Tromsø

Stavanger

Gjøvik

Oslo

Kongsberg

Kristiansand

Periode

2021 - 2022

2021 - 2023

2020 - 2022

2021 - 2023

2020-2022

2021 - 2022

2021-2023

2021-2023