Ledige Stillinger

Våre bedriftsmedlemmer får gratis annonsering av ledige stillinger på denne siden.

Send en kort tekst med tittel til styret@nobim.no

Ledig stilling som PhD-stipendiat ved Norsk Regnesentral

Seksjon for Jordobservasjon ved Norsk Regnesentral (NR) har ledig stilling som stipendiat for søkere som ønsker å ta graden Philosophiae Doctor (PhD) innen maskinlæring/kunstig intelligens. Tilsettingen gjelder for 3 år. Planlagt oppstart er i løpet av høsten 2017.

Les hele utlysningsteksten (pdf).