Konferanser

NOBIM-Konferansen

Neste NOBIM-konferanse vil bli arrangert 12.-13. mars 2018 på Hafjell. Se Call for abstracts for mer informasjon

NOBIM konferansen er en nasjonal konferanse innen bildehehandling og mønstergjenkjenning. Et perfekt sted for networking.

Scandiavian Conference on Image Analysis (SCIA)

SCIA 2017 ble arrangert i Tromsø 12.-14. juni.

Scandiavian Conference on Image Analysis er en nordisk konferanse innen bildeanalyse, og holdes vekselsvis i Norge, Sverige, Danmark og Finland. SCIA 2009 ble holdt i Oslo, SCIA 2011 ble holdt i Ystad i Sverige, SCIA 2013 ble holdt i Espoo Finland og SCIA 2015 ble holdt i København. NOBIM bidrar til å arrangere SCIA-konferansene som blir holdt i Norge.