Konferanser

NOBIM-Konferansen

Neste NOBIM-konferanse vil bli arrangert 12.-13. mars 2018 på Hafjell.

NOBIM konferansen er en nasjonal konferanse innen bildehehandling og mønstergjenkjenning. Et perfekt sted for networking.

Scandiavian Conference on Image Analysis (SCIA)

SCIA 2017 ble arrangert i Tromsø 12.-14. juni.

Scandiavian Conference on Image Analysis er en nordisk konferanse innen bildeanalyse, og holdes vekselsvis i Norge, Sverige, Danmark og Finland. SCIA 2009 ble holdt i Oslo, SCIA 2011 ble holdt i Ystad i Sverige, SCIA 2013 ble holdt i Espoo Finland og SCIA 2015 ble holdt i København. NOBIM bidrar til å arrangere SCIA-konferansene som blir holdt i Norge.