Konferanser

NOBIM-Konferansen

Neste NOBIM-konferanse vil bli arrangert 12-13. september 2021 på Park Inn by Radisson, Oslo Lufthavn. For mer informasjon se call for abstracts.

For registrering og innsending, benytt følgende skjema:

Send mail til conference@nobim.no ved eventuelle spørsmål. Vi tillater også innsending av bidrag over epost.

NOBIM konferansen er en nasjonal konferanse innen bildehehandling og mønstergjenkjenning. Et perfekt sted for networking.

IS&T Color and Imaging Conference (CIC)

NOBIMs collaborative partner IS&T Color and Imaging, will organise a conference November 2021.

The call for papers is available here: http://imaging.org/color


Scandiavian Conference on Image Analysis (SCIA)

SCIA 2019 ble arrangert 11.-13. juni i Norrköping, Sverige.

Scandiavian Conference on Image Analysis er en nordisk konferanse innen bildeanalyse, og holdes vekselsvis i Norge, Sverige, Danmark og Finland. SCIA 2009 ble holdt i Oslo, SCIA 2011 ble holdt i Ystad i Sverige, SCIA 2013 ble holdt i Espoo Finland og SCIA 2015 ble holdt i København. NOBIM bidrar til å arrangere SCIA-konferansene som blir holdt i Norge.