Bedriftsmedlemmer

NOBIM tilbyr bedriftsmedlemsskap som innebærer at de vil få gratis annonsering av ledige stillinger på nettsidene og e-post.

Her er noen av våre bedriftsmedlemmer:

Verven 4,PO Box 740, 4004 Stavanger

Dyrmyrgt.35, 3611 Kongsberg

StartupLab

Postboks 26, 2007 Kjeller

9291 Tromsø

Postboks 3974 Leangen, 7443 TRONDHEIM

Postboks 278, 1370 Asker

Storgata 20


Boks 114 Blindern, 0314 OSLO

Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo

Postboks 6031 Postterminalen, 5892 BERGEN


Boks 1080 Blindern, 0316 OSLO

Boks 1047 Blindern, 0316 OSLO

Postboks 191, 2802 GJØVIK

7034 Trondheim

Avdeling for informasjonsteknologi

NOBIM takker for støtten!

Ønsker du å melde inn din bedrift i NOBIM. Send e-post til nobim_styret@googlegroups.com