Курс № 3


Створення персонального сайту-портфоліо педагогічного працівника закладу освіти

Термін навчання - 09 - 19 березня 2021 (2 тижні).

Загальний навчальний обсяг - 15 годин (0,5 кредиту ЄКТС).

Мета: Підвищення цифрової компетентності педагогічних працівників закладів освіти. Ознайомлення з безкоштовними платформами для створення сайту або блогу педагогічного працівника закладу освіти. Створення персонального сайту-портфоліо на ресурсі Google Сайт.

Тема 1 Огляд платформ (безкоштовних) для створення сайту або блогу педагогічного працівника закладу освіти. Характерні ознаки сайту-портфоліо педагогічного працівника закладу освіти. (2 години)

Тема 2 Створення персонального сайту-портфоліо педагогічного працівника закладу освіти на ресурсі Google Сайт. (7 годин)

Тема 3 Налаштування меню, сторінок та Google Analytics сайту-портфоліо педагогічного працівника закладу освіти. (4 години)

Тема 4 Приклади іншого використання GoogleСайтів (створення веб-квестів, проєктів тошо). (2 години)

Залікова робота - демонстрація власного сайту-портфоліо.

По завершенню навчання ви дізнаєтесь:

  • про характерні ознаки сайту-портфоліо педагогічного працівника закладу освіти;

  • про безкоштовні платформи для створення сайту або блогу педагогічного працівника закладу освіти.

По завершенню навчання ви вмітимете:

  • створювати персональний сайт-портфоліо педагогічного працівника закладу освіти на ресурсі Google Сайт;

  • створювати та налаштовувати сторінки сайту-портфоліо;

  • налаштовувати меню сайту-портфоліо;

  • налаштовувати Google Analytics.

Створення персонального сайту-портфоліо педагогічного працівника/керівництва закладу освіти