Úvod

NitLib je odborný seminár určený pracovníkom verejných, akademických a špecializovaných knižníc nitrianskeho kraja, ktorého cieľom je výmena názorov a skúseností, ale aj možnosť vzájomnej inšpirácie a zbližovania sa knihovníckej obce. Seminár sa koná každý rok v niektorej zo spoluorganizujúcich knižníc:
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
 Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre
Univerzitná knižnica UKF v Nitre