กศน.
อบรมการจัดทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ ต่อต้านไวรัส COVID - 19
ลงพื้นที่นิเทศฯ กศน.อำเภอโคกเจริญ
ลงพื้นที่นิเทศฯ กศน.อำเภอหนองม่วง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงาน แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)”
ลงพื้นที่นิเทศฯ กศน.อำเภอท่าหลวง
ลงพื้นที่นิเทศฯ (ONIE Online Commerce Center - OOCC)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา การศึกษาของสถานศึกษา
ลงพื้นที่นิเทศฯ กศน.อำเภอบ้านหมี่
ลงพื้นที่นิเทศฯ กศน.อำเภอชัยบาดาล

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์