กำหนดการบริหารจัดการ และโครงสร้างแบบทดสอบการทดสอบระดับชาติ
ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นายณรงค์ ศรีละมุล ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ณ ห้องประชุม สพป.กาญจนบุรี เขต 3 อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี [ดูรูปภาพทั้งหมด]
ประชุมทางไกล (Conference) รายการพุธเช้าข่าว สพฐ
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นายณรงค์ ศรีละมุล ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ร่วมชมการประชุมทางไกล (Conference) รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานด้านการศึกษาและอื่นๆ ณ ห้องประชุม สพป.กาญจนบุรี เขต 3 อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี [ดูรูปภาพทั้งหมด]
ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 31 ตุลาคม 2561 นายณรงค์ ศรีละมุล ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา และได้แสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับโล่รางวัล ดังนี้ 1.รางวัล IQA Award ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง 2.รางวัลต้นแบบที่มีการจัดการเรียนรู้ Active Learning ดีเด่นในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังสิงห์ โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก โรงเรียนวัดปรังกาสี โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศโรงเรียนบ้านห้วยเสือ และโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี ณ ห้องประชุม(หลังใหม่)สพป.กาญจนบุรี เขต 3 อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี [ดูรูปภาพทั้งหมด]

คลังข้อสอบข้อสอบ NT.

ข้อสอบ NT. ปีการศึกษา 2555 >> (ดาวน์โหลด)ข้อสอบ NT. ปีการศึกษา 2556 >> (ดาวน์โหลด)ข้อสอบ NT. ปีการศึกษา 2557 >> (ดาวน์โหลด)ข้อสอบ NT. ปีการศึกษา 2558 >> (ดาวน์โหลด)ข้อสอบ NT. ปีการศึกษา 2559 >> (ดาวน์โหลด)ข้อสอบ NT. ปีการศึกษา 2560 >> (ดาวน์โหลด)

รวมข้อสอบ + เฉลย O-NET ปี 2560

1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6> รหัสวิชา 61 วิชาภาษาไทย ดาวน์โหลดข้อสอบ + เฉลย : คลิกที่นี่> รหัสวิชา 63 วิชาภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดข้อสอบ + เฉลย : คลิกที่นี่> รหัสวิชา 64 วิชาคณิตศาสตร์ ดาวน์โหลดข้อสอบ + เฉลย : คลิกที่นี่> รหัสวิชา 65 วิชาวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลดข้อสอบ + เฉลย : คลิกที่นี่
2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3> รหัสวิชา 91 วิชาภาษาไทย ดาวน์โหลดข้อสอบ + เฉลย : คลิกที่นี่> รหัสวิชา 93 วิชาภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดข้อสอบ + เฉลย : คลิกที่นี่> รหัสวิชา 94 วิชาคณิตศาสตร์ ดาวน์โหลดข้อสอบ + เฉลย : คลิกที่นี่> รหัสวิชา 95 วิชาวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลดข้อสอบ + เฉลย : คลิกที่นี่
3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6> รหัสวิชา 01 วิชาภาษาไทย ดาวน์โหลดข้อสอบ + เฉลย : คลิกที่นี่> รหัสวิชา 02 วิชาสังคมศึกษาฯ ดาวน์โหลดข้อสอบ + เฉลย : คลิกที่นี่> รหัสวิชา 03 วิชาภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดข้อสอบ + เฉลย : คลิกที่นี่> รหัสวิชา 04 วิชาคณิตศาสตร์ ดาวน์โหลดข้อสอบ + เฉลย : คลิกที่นี่> รหัสวิชา 05 วิชาวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลดข้อสอบ + เฉลย : คลิกที่นี่

บัญชีคำพื้นฐาน

1. บัญชีคำพื้นฐาน ระดับปฐมวัย[ดาวนโหลดที่นี่]
2. บัญชีคำพื้นฐาน ชั้น ป.1[ดาวนโหลดที่นี่]
3. บัญชีคำพื้นฐาน ชั้น ป.2[ดาวนโหลดที่นี่]
4. บัญชีคำพื้นฐาน ชั้น ป.3[ดาวนโหลดที่นี่]
5. บัญชีคำพื้นฐาน ชั้น ป.4[ดาวนโหลดที่นี่]
6. บัญชีคำพื้นฐาน ชั้น ป.5[ดาวนโหลดที่นี่]
7. บัญชีคำพื้นฐาน ชั้น ป.6[ดาวนโหลดที่นี่]

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

เขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนสุจริต

เว็บไซต์ที่ให้บริการในการสร้าง QR Code ฟรี
https://www.the-qrcode-generator.com/https://th.qr-code-generator.com/https://www.qrstuff.com/https://qrcode.tec-it.com/enhttps://www.unitag.io/qrcode