เข้าสู่ระบบการจัดการทดสอบ
ตารางสอบชั้น ป.6
ตารางสอบชั้น ม.6
ตารางสอบชั้น ม.3
เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาฯ
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 แสดงสัญลักษณ์ เขตสุจริต โดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” ในเขตพื้นที่การศึกษา [ดูรูปภาพทั้งหมด]
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระราชกุศลฯ
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 นายศุภชัย มากสมบูรณ์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี [ดูรูปภาพทั้งหมด]
ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่ 9 เมษายน 2562 คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเชิญน้ำอภิเษกไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานพิธี ณ พระอุโบสถวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) พระอารามหลวง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี[ดูรูปภาพทั้งหมด]

คลังข้อสอบข้อสอบ NT.

ข้อสอบ NT. ปีการศึกษา 2555 >> (ดาวน์โหลด)ข้อสอบ NT. ปีการศึกษา 2556 >> (ดาวน์โหลด)ข้อสอบ NT. ปีการศึกษา 2557 >> (ดาวน์โหลด)ข้อสอบ NT. ปีการศึกษา 2558 >> (ดาวน์โหลด)ข้อสอบ NT. ปีการศึกษา 2559 >> (ดาวน์โหลด)ข้อสอบ NT. ปีการศึกษา 2560 >> (ดาวน์โหลด)ข้อสอบ NT. ปีการศึกษา 2561 >> (ดาวน์โหลด)

รวมข้อสอบ + เฉลย O-NET ปี 2561

1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6> วิชาภาษาไทย คลิก ทำข้อสอบ> วิชาภาษาอังกฤษ คลิก ทำข้อสอบ> วิชาคณิตศาสตร์ คลิก ทำข้อสอบ> วิชาวิทยาศาสตร์ คลิก ทำข้อสอบ
2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3> วิชาภาษาไทย คลิก ทำข้อสอบ> วิชาภาษาอังกฤษ คลิก ทำข้อสอบ> วิชาคณิตศาสตร์ คลิก ทำข้อสอบ> วิชาวิทยาศาสตร์ คลิก ทำข้อสอบ
3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6> วิชาภาษาไทย คลิก ทำข้อสอบ> วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คลิก ทำข้อสอบ> วิชาภาษาอังกฤษ คลิก ทำข้อสอบ> วิชาคณิตศาสตร์ คลิก ทำข้อสอบ> วิชาวิทยาศาสตร์ คลิก ทำข้อสอบ

บัญชีคำพื้นฐาน

1. บัญชีคำพื้นฐาน ระดับปฐมวัย[ดาวนโหลดที่นี่]
2. บัญชีคำพื้นฐาน ชั้น ป.1[ดาวนโหลดที่นี่]
3. บัญชีคำพื้นฐาน ชั้น ป.2[ดาวนโหลดที่นี่]
4. บัญชีคำพื้นฐาน ชั้น ป.3[ดาวนโหลดที่นี่]
5. บัญชีคำพื้นฐาน ชั้น ป.4[ดาวนโหลดที่นี่]
6. บัญชีคำพื้นฐาน ชั้น ป.5[ดาวนโหลดที่นี่]
7. บัญชีคำพื้นฐาน ชั้น ป.6[ดาวนโหลดที่นี่]
คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
โครงการโรงเรียนสุจริต
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
เว็บไซต์ที่ให้บริการในการสร้าง QR Code ฟรี
https://www.the-qrcode-generator.com/https://th.qr-code-generator.com/https://www.qrstuff.com/https://qrcode.tec-it.com/enhttps://www.unitag.io/qrcode
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ
แสดงความพึงพอใจในการรับบริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2561
สถิติจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์