พิธีปิดการอบรมการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนของ สพฐ. เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียน บ้านกองม่องทะ และห้องเรียนสาขา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV) โรงเรียน บ้านกองม่องทะ และห้องเรียนสาขา โดยมี ดร.ชัยนนท์ นิลพัฒน์ รอง ผอ.สพท.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 , นายยศภัค จรัสศุภชยา รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี [ดูรูปภาพทั้งหมด]
ประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 ดร.ชัยนนท์ นิลพัฒน์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี [ดูรูปภาพทั้งหมด]
กิจกรรมทำบุญสวัสดีปีใหม่ 2563
วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563สพป.กาญจนบุรี เขต 3 นำโดยนายชัยนนท์ นิลพัฒน์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรมทำบุญสวัสดีปีใหม่ 2563 ณ ห้องประชุม สพป.กาญจนบุรี เขต 3 อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี [ดูรูปภาพทั้งหมด]

คลังข้อสอบ RT. ป.1

ปีการศึกษา 2559 (ดาวน์โหลด)ปีการศึกษา 2560 (ดาวน์โหลด)ปีการศึกษา 2561 (ดาวน์โหลด)

ข้อสอบมาตรฐานกลาง

ปีการศึกษา 2557 (ดาวน์โหลด)ปีการศึกษา 2558 (ดาวน์โหลด)ปีการศึกษา 2559 (ดาวน์โหลด)ปีการศึกษา 2560 (ดาวน์โหลด)

คลังข้อสอบ NT. ป.3

ปีการศึกษา 2555 (ดาวน์โหลด)ปีการศึกษา 2556 (ดาวน์โหลด)ปีการศึกษา 2557 (ดาวน์โหลด)ปีการศึกษา 2558 (ดาวน์โหลด)ปีการศึกษา 2559 (ดาวน์โหลด)ปีการศึกษา 2560 (ดาวน์โหลด)ปีการศึกษา 2561 (ดาวน์โหลด)

ข้อสอบ O-NET ปี 2561

1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6> วิชาภาษาไทย ทำข้อสอบ> วิชาภาษาอังกฤษ ทำข้อสอบ> วิชาคณิตศาสตร์ ทำข้อสอบ> วิชาวิทยาศาสตร์ ทำข้อสอบ
2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3> วิชาภาษาไทย ทำข้อสอบ> วิชาภาษาอังกฤษ ทำข้อสอบ> วิชาคณิตศาสตร์ ทำข้อสอบ> วิชาวิทยาศาสตร์ ทำข้อสอบ
3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6> วิชาภาษาไทย ทำข้อสอบ> วิชาสังคมศึกษา ฯ ทำข้อสอบ> วิชาภาษาอังกฤษ ทำข้อสอบ> วิชาคณิตศาสตร์ ทำข้อสอบ> วิชาวิทยาศาสตร์ ทำข้อสอบ

บัญชีคำพื้นฐาน

1. บัญชีคำพื้นฐาน ระดับปฐมวัย[ดาวนโหลดที่นี่]
2. บัญชีคำพื้นฐาน ชั้น ป.1[ดาวนโหลดที่นี่]
3. บัญชีคำพื้นฐาน ชั้น ป.2[ดาวนโหลดที่นี่]
4. บัญชีคำพื้นฐาน ชั้น ป.3[ดาวนโหลดที่นี่]
5. บัญชีคำพื้นฐาน ชั้น ป.4[ดาวนโหลดที่นี่]
6. บัญชีคำพื้นฐาน ชั้น ป.5[ดาวนโหลดที่นี่]
7. บัญชีคำพื้นฐาน ชั้น ป.6[ดาวนโหลดที่นี่]
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
โครงการโรงเรียนสุจริต
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
เว็บไซต์ที่ให้บริการในการสร้าง QR Code ฟรี
https://www.the-qrcode-generator.com/https://th.qr-code-generator.com/https://www.qrstuff.com/https://qrcode.tec-it.com/enhttps://www.unitag.io/qrcode
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ
แสดงความพึงพอใจในการรับบริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2562
สถิติจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์