Nie Dokarmiaj Smoga

Kim jesteśmy?

"Nie Dokarmiaj Smoga" - pod takim hasłem 7 listopada ruszyła kampania

informacyjna, mająca edukować mieszkańców powiatu pszczyńskiego o

skutkach zanieczyszczania powietrza. Przyczyną tych działań jest fakt,

iż pszczyńskie powietrze jest w dramatycznym stanie. Pszczyna jest w

czołówce najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie" co wielokrotnie

widzieliśmy w materiałach prasowych i telewizyjnych.

Pomysłodawczynią jest mieszkanka Pszczyny Aleksandra Antes-Szewczyk,

która zebrała grupę ludzi min. grupkę gimnazjalistów z PG1 w Pszczynie i

instytucje takie jak Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski, Powiatowe Ognisko

Pracy Pozaszkolnej, Pszczyńskie Centrum Kultury oraz Agencja Rozwoju i

Promocji Ziemi Pszczyńskiej, które wspierają finansowo nasze

przedsięwzięcia. Wkrótce planowane jest podpisanie partnerstwa o

współpracy w. w. instytucji pod patronatem Regionalnego Ośrodka Wsparcia

Ekonomii Społecznej.

14 listopada na pszczyńskim rynku odbył się happening w ramach Dnia

Czystego Powietrza, podczas którego wręczono akt nadania tytułu

AMBASADORA CZYSTEGO POWIETRZA dr. n. med. Marcinowi

Leśniewskiemu (lekarz chorób kobiecych, położnik). Bardzo zależy nam na

rozszerzeniu grona zaangażowanych osób, dlatego zaprosiliśmy do

współpracy środowisko lekarskie. Efektem finalnym jest cykl wywiadów z

lekarzami na temat wpływu smogu na nasze zdrowie, które są dostępne na

kanale na YOUTUBE pod nazwą niedokarmiasmoga. Działalność kampanii

dokumentowana jest na profilu www.facebook.com/niedokarmiajsmoga

Kampania nieoficjalnie działa od listopada 2016 r. kiedy to odbył się pierwszy

happening z okazji Dnia Czystego Powietrza. W pierwszej połowie 2017 r.

powstał muzyczny „hymn” kampanii „Nie Dokarmiaj Smoga” w nagraniu

którego udział wzięli znani pszczyńscy muzycy i młodzieżowy chór Per

Spasso z POPP w Pszczynie. Piosenka oficjalnie została zaprezentowana 6

listopada. Od września 2017 r. rozpoczęliśmy przygotowania do oficjalnego

startu kampanii.

Jesteśmy świadomi, że nasze zaangażowanie w kampanię oraz wszelkie

działania nie zmienią wiele w najbliższej przyszłości. Nam pozostaje zwracać uwagę na problem smogu w

Pszczynie i okolicach, zainteresować problemem mieszkańców i przez to

wpływać na ich sposób myślenia.

Spotkanie z WIOŚ

Dzień czystego powietrza

Konferencja inaugurująca akcję ,,Nie Dokarmiaj Smoga'', 6.11.2017