In twaalf weken leer je blind typen met tien vingers!

  • De leukste typecursus voor kinderen
  • Elke week les
  • Online thuis en begeleid oefenen
  • Leuke spelletjes
  • Voordelig geprijsd
  • Afsluitend examen

Het aantal typetaken op de basisschool, in het middelbaar onderwijs en in de hele maatschappij neemt toe. Door te leren typen bereiden leerlingen zich beter voor op de nabije toekomst. Blind typen hoort een basisvaardigheid te zijn, net als een goed handschrift.


De typecursus kost € 145,00 inclusief 21% btw (exclusief reiskosten voor locaties buiten Katwijk). De typecursus bestaat uit 12 lessen van ongeveer 45 minuten en wordt afgesloten met een examen.

De typelessen

Bij GigaKids vinden we de fysieke groepslessen enorm belangrijk. Daar hebben we élke week les, tenzij er een les uitvalt door een vakantie bijvoorbeeld. Zo kunnen we goed in de gaten houden dat het typen goed wordt aangeleerd. Dus met de goede vingers typen, niet kijken en een goede zithouding. Want eenmaal fout aangeleerd, is het heel moeilijk weer te corrigeren.

Ook maken we onze lessen leuk met spelletjes, uitdagingen etc. Want het is voor iedereen leuker als de kinderen er plezier in hebben!


Typeprogramma

Bij de GigaKids typecursus werken we met de computer via het internet. Je krijgt een code waarmee je bij de cursus komt. Dit gaat heel simpel. Als je typt, wordt bijgehouden hoe snel je typt en hoeveel fouten je maakt. Het lijkt dus wel wat op een spelletje.


Typespelletjes

Bij het programma gebruiken we ook typespelletjes. Deze typespellen zijn aangepast aan de lesstof. Zo kan na les 1 een spel worden gespeeld met alleen de letters die tot dan toe zijn geleerd.


Type-examen

Voor het diploma van GigaKids moet je blind typen met 10 vingers, minimaal 100 aanslagen per minuut halen en maximaal 2% fout hebben. Op het diploma komt het aantal aanslagen per minuut dat is gehaald te staan. Daarna is het natuurlijk belangrijk om te bijven typen, zo bouw je routine op en zal het tempo ook nog toenemen. Een officieel erkend typediploma bestaat in Nederland niet.


Groepsgrootte

De groep bestaat uit maximaal 15 kinderen. De lengte van de lessen zal dusdanig zijn dat voldoende aandacht aan elk kind wordt besteed (ongeveer 45 minuten).


Samen met andere kinderen

Samen met anderen kinderen typen is veel leuker dan in je eentje thuis. Bij onze GigaKids cursus weet je dat je bij de volgende les alles af moet hebben en dat de andere kinderen dat ook doen. Bovendien is leren typen leuk met de GigaKids cursus, omdat je elke week typespelletjes kunt spelen.


Ook volwassenen kunnen de typecursus volgen. Neem hiervoor contact met mij op!