หลักสูตรที่เปิดสอน

คลังสมองของตำบล กศน.อำเภอเมืองนครพนม.pdf

ข้อมูลบุคลากร

1 คน

ผู้บริหาร

3 คน

ข้าราชการครู

5 คน

ครู อาสา ฯ

16 คน

ครู กศน.ตำบล

7 คน

ครู ปวช.

1 คน

ครู ศรช.

4 คน

ครูผู้สอนคนพิการ

3 คน

บรรณารักษ์

1 คน

นักวิชาการศึกษา

1 คน

พนักงานบริการ

ข่าวสาร กิจกรรม กศน.อำเภอเมืองนครพนม

นาคาโมเดล

มรุขโมเดล

สื่อการเรียนรู้พระราชทาน

ครูพร้อม

การเรียนรู้กัญชา และกัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน

หนังสือเรียน ONLINE

ที่อยู่ติดต่อ 

สกร.อำเภอเมืองนครพนม

เลขที่ตั้ง  2 ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

รหัสไปรษณีย์ 48000


โทรศัพท์ติดต่อ 042-512-119

อีเมลล์

moesc.1248010001@gmail.com  

ทางลัดติดต่อ 

นายวัชระ บัวเข็ม  นักวิชาการศึกษา

088-635-6698              

นางรัชนีกร บุโพธิ์  ผู้อำนวยการ

081-059-3991

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ