นางสาวสุนทรี เตินขุนทด

ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สารคดีสั้น กศน.ปักหมุด

เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน