จดหมายข่าว "ครุศาสตร์สาร"

เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการและกิจกรรมของคณะครุศาสตร์

และข่าวสารด้านการศึกษา


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561,คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ : educmru@gmail.com