รับนักเรียน ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

หมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานงานรับนักเรียน

นายกีรติ  มูลเมือง        รองผู้อำนวยการโรงเรียน โทร 0849186966

นางสาวอรพรรณ  จันทนา หัวหน้างานรับนักเรียน    โทร 0885374766

นางทิตานัน  กำจัด  เจ้าหน้าที่งานรับนักเรียน โทร 0821569411

           ** โทรในวันและเวลาราชการเท่านั้น 08.30 น.-16.30 น. **


ประกาศ รับนักเรียน 67.pdf

ประกาศรับสมัครรับสมัครนักเรียน             เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    เพิ่มเติม แผนการเรียนวิทย์-คณิต      

                       จำนวน 31คน                           รับสมัครวันที่ 9-11 เมษายน 2567