LLIBRES MECÀNICS

del 15 de març al 22 de maig de 2005

Casa de Cultura de Sant Cugat del Vallès

Tal com escriu Conxita Oliver a la presentació del catàleg:

... Alguns dels elements constitutius d’aquells artefactes com ara els engranatges, les politges o les rodetes perviuen en l’obra recent, no solament en la pràctica escultòrica sinó també en l’obra gràfica amb la que ha investigat i experimentat extensament fins al punt de fusionar tècniques com les arts del gravat amb la fotografia. ...