DIBUIX D'OBSERVACIÓ

CURSOS DE DIBUIX impartits per QUIM CONCA

febrer/març 2018

març-abril de 2017

L’observació directa és un bon exercici per a millorar la percepció visual i, en conseqüència, per adquirir seguretat en el traç i un dibuix de línies molt més fermes.

El dibuix d’una planta comença molt abans que el llapis solqui el paper, comença en el principi empíric de l’observació que duu al coneixement i a la comprensió prèvia de la morfologia: les formes, les proporcions, el moviment i la profunditat de camp.

En aquest curs es treballa fonamentalment la línea per tal que el nostre traç aconsegueixi la màxima expressió d’allò observat mitjançant diversos exercicis d’observació directa, percepció i comprensió prèvia i retentiva.

Es potencia la seguretat en la mirada amb la finalitat que l’il·lustrador faci la seva pròpia interpretació, reflectint en el dibuix la seva personalitat, creativitat i sensibilitat.

S'aplica la tècnica del llapis de diferents dureses i els llapis de colors.

GENER/MARÇ 2016

FEBRER-MARÇ DE 2014

Joaquim Conca forma part d’aquest grup de creadors visuals doblement vinculats a Eina, com a alumne i com a professor. Entre el 1991 i el 1994 va cursar-hi diferents tallers de dibuix, pintura i cal·ligrafia i seminaris d’art i humanitats. Després del 1999 al 2005, va formar part de l’equip docent i es va ocupar d’un taller de dibuix dedicat a la descripció botànica. Es pot dir que l´interès de Joaquim Conca per la il·lustració botànica neix i es desenvolupa a Eina.L’especialització de Conca en aquest camp i els seus anys de docència, li van permetre transmetre i desplegar a l’Escola Eina i a l’Escola d’Art de Sant Cugat del Vallès un procediment d’aprenentatge del dibuix a partir de l’observació directe de les plantes.

www.joaquimconca.net