--------------------------- ช่องสำหรับรับชมย้อนหลัง ---------------------------

หมายเหตุ สำหรับผู้รับชมย้อนหลังจะไม่สามารถรับใบเกียรติบัตรได้

Start-Up Business สร้างแบรนด์สินค้าให้ปังบนโลก Online!
รับชม : YoutubeLiveBC-BAT

Business Model Canvas เข็มทิศนักธุรกิจพิชิตความสำเร็จ
รับชม : YoutubeLiveBC-BAT

เริ่มต้นเป็น Youtuber สู่การสร้างรายได้และอาชีพ

รับชม : YoutubeLiveBC-BAT

เทคนิคการแต่งภาพและตัดต่อวิดีโอ App canva

รับชม : YoutubeLiveBC-BAT

กฎหมายที่ผู้ประกอบการออนไลน์ต้องรู้!!!!!

รับชม : YoutubeLiveBC-BAT

พื้นฐานการขายสินค้าออนไลน์บน Facebook

รับชม : YoutubeLiveBC-BAT

การยิงแอดโฆษณาอย่างไร ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย 14 ก.ย. 2564

รับชม : YoutubeLiveBC-BAT

พื้นฐานการขายสินค้าออนไลน์บน IG marketing 15 ก.ย. 64 Time : 09.00 - 12.00 AM

รับชม : YoutubeLiveBC-BAT

พื้นฐานการขายสินค้าออนไลน์บน Tik tok marketing 16 ก.ย. 2564

รับชม : YoutubeLiveBC-BAT

เทคนิคนักธุรกิจยุค Covid ปั้นยอดขายสู่หลักล้าน 17 ก.ย. 64

รับชม : YoutubeLiveBC-BAT