เน็ตทรูมูฟ 7 วัน ลูกค้าเก่า

สำหรับซิมที่เปิดเบอร์ใช้งานมาก่อน 1 ก.พ.2562 เท่านั้น

กด *900*3713*17808818#

กด *900*3714*17808818#

กด *900*3715*17808818#

กด *900*3716*17808818#

กด *900*3717*17808818#

กด *900*3718*17808818#

เน็ตทรูมูฟ 7 วัน

สมัครได้ทุกซิม ลูกค้าเก่า/ใหม่ เมื่อใช้ครบตามปริมาณที่กำหนด ความเร็วจะลดลง

กด *900*8320*17808818#

กด *900*8323*17808818#

กด *900*8337*17808818#

กด *900*8326*17808818#

กด *900*8329*17808818#

กด *900*8332*17808818#