เน็ตทรูมูฟ 30 วัน ลูกค้าเก่า

สำหรับซิมที่เปิดเบอร์ใช้งานมาก่อน 1 ก.พ.2562 เท่านั้น

กด *900*3719*17808818#

กด *900*3720*17808818#

กด *900*3721*17808818#

กด *900*3722*17808818#

กด *900*3723*17808818#

เน็ตทรูมูฟ 30 วัน

สมัครได้ทุกซิม ลูกค้าเก่า/ใหม่ เมื่อใช้ครบตามปริมาณที่กำหนด ความเร็วจะลดลง

กด *900*8837*17808818#

กด *900*8321*17808818#

กด *900*8324*17808818#

กด *900*8338*17808818#

กด *900*8327*17808818#

กด *900*8330*17808818#

กด *900*8333*17808818#