Портфоліо

Електронне портфоліо

Вакалюк Тетяни Анатоліївни

Вакалюк Тетяна Анатоліївна - доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інженерії програмного забезпечення Державного університету "Житомирська політехніка".

Народилась 23 листопада 1983 року в м. Бердичеві Житомирської області у сім’ї педагогів.

Закінчила Бердичівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №17 із золотою медаллю у 2001 році.

У 2001 році вступила до Житомирського державного університету імені Івана Франка, навчалася на фізико-математичному факультеті за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Математика та основи інформатики".

У 2006 році отримала диплом з відзнакою та здобула кваліфікацію "Вчителя математики та інформатики". У 2007 році закінчила магістратуру Житомирського державного університету імені Івана Франка та отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю "Педагогіка та методика середньої освіти. Математика" і одержала кваліфікацію "Магістр педагогічної освіти, викладач математики".

З листопада 2008 р. по листопад 2012 р. навчалася у аспірантурі без відриву від виробництва кафедри прикладної математики та інформатики Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика).

Кандидатську дисертацію на тему "Підготовка майбутніх учителів інформатики до розвитку логічного мислення старшокласників" захистила 25 червня 2013 року у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.

Диплом кандидата педагогічних наук отримала 10 жовтня 2013 року. Вчене звання доцента отримала у січні 2015 р.

14 травня 2019 р. успішно пройшла захист докторської дисертаційної роботи «Теоретико-методичні засади проектування і використання хмаро орієнтованого навчального середовища у підготовці бакалаврів інформатики» в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України у спеціалізованій вченій раді Д 26.459.01 за спеціальністю – 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

Науковий ступінь доктора педагогічних наук присвоєно 15 жовтня 2019 року.

Вчене звання професора по кафедрі інженерії програмного забезпечення присвоєно 26 листопада 2020 року.

У 2020 році закінчила магістратуру Державного університету "Житомирська політехніка" та отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю "Інженерія програмного забезпечення".

Тетяна Анатоліївна є автором понад 250 наукових праць, у тому числі 5 монографій, 15 статей у WoS та 30 у Scopus.