Портфоліо

Електронне портфоліо

Вакалюк Тетяни Анатоліївни

Вакалюк Тетяна Анатоліївна - кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри комп'ютерної інженерії та кібербезпеки Державного університету "Житомирська політехніка".

Народилась 23 листопада 1983 року в м. Бердичеві Житомирської області у сім’ї педагогів.

Закінчила Бердичівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №17 із золотою медаллю у 2001 році.

У 2001 році вступила до Житомирського державного університету імені Івана Франка, навчалася на фізико-математичному факультеті за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Математика та основи інформатики".

У 2006 році отримала диплом з відзнакою та здобула кваліфікацію "Вчителя математики та інформатики". У 2007 році закінчила магістратуру Житомирського державного університету імені Івана Франка та отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю "Педагогіка та методика середньої освіти. Математика" і одержала кваліфікацію "Магістр педагогічної освіти, викладач математики".

З листопада 2008 р. по листопад 2012 р. навчалася у аспірантурі без відриву від виробництва кафедри прикладної математики та інформатики Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика).

У 2007 році прийнята на посаду асистента кафедри прикладної математики та інформатики Житомирського державного університету імені Івана Франка, а з лютого місяця 2013 року по листопад 2013 року працювала на посаді старшого викладача вищезазначеної кафедри. З грудня 2013 по серпень 2019 року працювала на посаді доцента кафедри прикладної математики та інформатики Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Кандидатську дисертацію на тему "Підготовка майбутніх учителів інформатики до розвитку логічного мислення старшокласників" захистила 25 червня 2013 року у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.

Диплом кандидата педагогічних наук отримала 10 жовтня 2013 року. Вчене звання доцента отримала у січні 2015 р.

14 травня 2019 р. успішно пройшла захист докторської дисертаційної роботи «Теоретико-методичні засади проектування і використання хмаро орієнтованого навчального середовища у підготовці бакалаврів інформатики» в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України у спеціалізованій вченій раді Д 26.459.01 за спеціальністю – 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

З серпня 2019 працює на посаді професора кафедри комп'ютерної інженерії та кібербезпеки Державного університету "Житомирська політехніка".

Тетяна Анатоліївна є автором понад 130 наукових праць, у тому числі 2 монографій, 1 навчально-наочного посібника з грифом МОН "Новітні інформаційні технології (лабораторний практикум)".