คู่มือปฏิบัติงาน

2.คู่มือปฏิบัติงาน
3.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.คู่มือปฏิบัติงาน
3.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.คู่มือปฏิบัติงาน
3.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.คู่มือปฏิบัติงาน
3.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
plan21.02.2562
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561-2565 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 67หน้า 260662.pdf
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.หนองบัวลำภู เขต 1.pdf
แผน ปฏิบัติการประจำปี 2562.pdf

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (ปรับปรุงข้อมูลDMC ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)

ข้อมูลนักเรียน.โรงเรียนปีการศึกษา2562 06.06.2562.xlsx

กิจกรรมเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนหลักเเละเครือข่ายเรียนรวม)

ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนนิคมโคกม่วงศรีสมพร

โรงเรียนบ้านโนนม่วง

โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ

โรงเรียนบ้านหนองเเวงงิ้วตาก

โรงเรียนบ้านค้อ

โรงเรียนโนนสวรรค์หนองแก

โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา

เเจ้งประชาสัมพันธ์: ส่งแผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ปีกศ.2562

และ ส่งเเบบเสนอของบประมาณค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน 1/2562

ตรวจสอบการส่งแผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ปีกศ.2562 และ ส่งเเบบเสนอของบประมาณค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน 1/2562

รายงานแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 (การตอบกลับ)

ตรวจสอบการส่งไฟล์แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบการส่งไฟล์เเบบเสนอของบประมาณค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562

เเจ้งประชาสัมพันธ์: การรายงานผลการดำเนินงานการส่งมอบหนังสือเรียน

ให้นักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

รายงานผลการดำเนินงานการส่งมอบหนังสือเรียนให้นักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (การตอบกลับ)

เเจ้งประชาสัมพันธ์ -------การสำรวจข้อมูลคอมพิวเตอร์ ม.ต้น

IIT-รายชื่อ(ITA002)-2561

กลุ่มนโยบายเเละเเผน ชั้น2 อาคารสพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000

โทร/โทรสาร 042-311660 Admin: จีรนันท์ บุตรคำโชติ 081-3691918 อีเมล: ilovejeenan@gmail.com


จำนวนผู้เข้าใช้