กรุณาคลิกเลือกหัวข้องานหรือเอกสารที่ท่านต้องการดาวน์โหลด
plan21.02.2562

เอกสารนโยบายเเละเเผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561-2565 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 67หน้า 260662.pdf

วิธีการดาวน์โหลดไฟล์ ใช้เมาส์ชี้ที่ไฟล์ข้อมูลมุมบนด้านขวา ของข้อมูลที่ต้องการ จะมีกล่องสีเหลี่ยมเล็กๆ ให้คลิก1ครั้ง จะเปิดไฟล์ขึ้นเเล้วเลือกเมนูต่างๆที่ต้องการ หรือ ดาวน์โหลด ที่มุมบนขวา

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562) เเละข้อมูลสารสนเทศ อื่นๆ

ข้อมูลนักเรียน.โรงเรียนปีการศึกษา2562 06.06.2562.xlsx

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/งาน กลุ่มนโยบายเเละเเผน

การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2562 (ศึกษาดูงานที่อุดร 4 กันยายน 2562)

นโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2562-2565 (โดย สพฐ.)

ยุทธศาสตร์โรงเรียนขนาดเล็ก-2562-2565 ของ สพฐ. web.pdf
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบป.docx

การจัดตั้งงบประมาณ รายการครุภัณฑ์ ปีงบ2563 (เพิ่มเติม)

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางหารศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2562

8 มิถุนายน 2562

โรงเรียนบ้านหนองเเวงงิ้วตาก

โรงเรียนนิคมโคกม่วงศรีสมพร

โรงเรียนบ้านค้อ

โรงเรียนบ้านโนนม่วง

โรงเรียนโนนสวรรค์หนองแก

โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ

โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา

กลุ่มนโยบายเเละเเผน ชั้น2 อาคารสพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000

โทร/โทรสาร 042-311660 Admin: จีรนันท์ บุตรคำโชติ 0994939440 อีเมล: ilovejeenan@gmail.com

จำนวนผู้เข้าใช้