สถานีตำรวจภูธรนาเยีย

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ สถานีตำรวจภูธรนาเยีย

อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

- สายตรวจตำบลนาดีออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรม สร้างความสัมพันธ์ ที่ดีกับประชาชน

ในพื้นที่ แนะนำประชาชนที่ตากข้าว และช่วยเกี่ยวข้าว