Natur Gør Godt

Seriøs leg og læring for voksne – her bliver I ikke alene en oplevelse rigere, men også en oplevelse klogere.

I udvikler jeres kompetencer - fra manpower til brainpower - med fokus på:

- teamets mentale overskud og at få potentialet frem i den enkelte

- øget bevidsthed omkring og forståelse for egen og andres adfærd

- at handle hensigtsmæssigt og løse konflikter selvstændigt i pressede situationer

- innovation og idéudvikling

I Natur Gør Godt kobler vi jer op med naturen i aktiviteter som stillevandring, skovbadning og underfundige naturoplevelser.

Der gives rum og rammer til, at vi konkret har tid til at kigge hinanden i øjnene, og den oplevede forbundethed giver nye muligheder for at komme i mål sammen.

Med den nyeste viden indenfor menneskets evolutionære udvikling, og med naturen som det fælles tredje, skaber vi bevidst handlekompetence.

I opnår på vores kurser og events kompetencer indenfor teamsamarbejdet, hvor alle går hjem med fornemmelsen af at være en samlet enhed, og hvor værdien er unik for den enkelte.

I Natur Gør Godt elsker vi at inddrage naturen og kulturen mest muligt og det bæredygtige grundlag, de repræsenterer for læring.

Cæcilia Nilsson

LederLØFT & Klubben for Krøllede Hjerner

Mobil: +45 27203913

Mail: lederloft@outlook.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/caecilianilsson/

Du er altid velkommen!

Team Natur Gør Godt

Solen er mit kompas.

Vinden støtter mig.

Træerne lytter til min smerte.

Regnen er de tårer, jeg ikke græder.

Fuglene synger til mit hjerte.

Månen lyser op i mørket.

Stjernerne minder mig om, at jeg ikke er alene.

Naturen accepterer mig, som jeg er.


Hasse Traberg-Andersen