Σχολείο μελισσοκομίας

Τα μαθήματα γίνονται σε εβδομαδιαία βάση με παράδοση του υλικού και εργασιών απο τον εισηγητή. Οι εργασίες είναι...περισσότερα

Εναρξη μαθημάτων:

Εγγραφή