Medlem

Som medlem får du følgende fordele:

  • Medlemmerne kan deltage i klubbens træningsarrangementer.

  • Der arrangeres løbende kurser i banelægning og orienteringsteknik.

  • Stemmeret ved generalforsamlingen.

  • Lov til at repræsentere klubben ved sportsarrangementer rundt i verden.


Indmelding

Ved at udfylde denne formular begærer du indmelding i NASP.

Klubbens kasserer vil blive sendt en mail om at du ønsker at blive medlem.

Du skal i midlertid indbetale kontingent på klubbens konto:

reg 8120 konto 3060174724

Ved indmeldelse efter 1. august betales der kun ½ kontingent.

Husk at angive navn ved indbetalingen.

Når alt er på plads vil du modtage en bekræftelse fra Klubbens kasserer.

Medlemsskabet gælder fra den dag du har indbetalt kontingentet.

Oplysningerne offentliggøres ikke.

Tilmelder du din familie, skal du tilmelde hvert enkelt medlem hvert for sig. (der skal kun betales ét familie kontingent)

Skulle du være i tvivl kan du altid skrive en email til klubben, på adressen: naspok@gmail.com

(Du kan også bare møde op ved et af klubbens stævner)

Kontingent

Kontingent for medlemskab fastsættes på generalforsamlingen for hvert indeværende år.

Kontingent kan indsættes på reg 6471 konto 2016890.