Narzędziarnia

narzędziarnia

Wypożyczenia narzędzi pracownikom

Trudno sobie wyobrazić zarządzanie nowoczesną firmą produkcyjną, budowlaną czy montażową bez dobrego zarządzania gospodarką narzędziami. Narzędziownia online oznacza dostęp do programu przez Internet. Oprogramowanie firmy SoftwareStudio jest przeznaczone do komputerowego wspomagania zarządzania gospodarką narzędziami. Program umożliwia ewidencję narzędzi określając ich atrybuty oraz definiując ich dowolny podział zarówno ze względu na grupy, lokalizację w magazynie czy przypisanie osobom odpowiedzialnym za ich użytkowanie lub nadzór.

narzędziarnia

Automatyczna identyfikacja

Nowoczesne techniki przepływu informacji opierają się na wprowadzaniu i wykorzystaniu systemów automatyczne identyfikacji za pomocą różnych rozwiązań technologicznych np. kodów kreskowych jako nośników informacji. Kod kreskowy odwzorowuje ściśle określony zestaw znaków, alfanumeryczny dla znaków cyfrowych i literowych. Technika automatycznej identyfikacji za pomocą kodów kreskowych można wykorzystać do identyfikacji towarów, narzędzi,pracowników, miejsc składowania, opakowań, wyposażenia i środków trwałych. Sam kod kreskowy może być nośnikiem danych identyfikacyjnych lub nośnikiem danych. Program pozwala wdrożyć i wykorzystywać do identyfikacji zarówno kody kreskowe, karty magnetyczne jak i identyfikację za pomocą RFID.

Narzędziarnia 2019

narzędziarnia

Wypożyczanie i Magazyn z narzędziami

Narzędziarnia – budynek lub część hali zakładu przemysłowego, wydzielone jako odrębny dział, służący jako magazyn, wypożyczalnia oraz miejsce na wykonywanie wszelkich prac służących utrzymaniu narzędzi i przyrządów technicznych (np. pomiarowych) we właściwym stanie technicznym. Ponadto narzędziownia służy jako miejsce wykonywania narzędzi na potrzeby produkcji lub ich modyfikowanie i przystosowanie na potrzeby procesu technologicznego. W narzędziowni dokonuje się również napraw i konserwacji narzędzi i przyrządów. Pracownikami narzędziowni są najczęściej ślusarz i narzędziowiec.

Gospodarka narzędziowa

Wsparcie dla działu utrzymania ruchu, magazyn BHP, środków ochrony osobistej, materiałów eksploatacyjnych i opakowań to kolejne zastosowania w ramach systemy zarządzania gospodarką narzędziową. Systemy zarządzania gospodarką narzędziową od SoftwareStudio są rozwiązaniami działającymi przez przeglądarkę internetową.

narzędziarnia

Narzędzia

Narzędzia wypożyczone pracownikom lub kontrahentom podlegają zwrotowi do magazynu, skąd zostały pobrane – wypożyczone. Narzędziownia ma zarządzać narzędziami od procesu zakupów, właściwym użytkownikiem, serwisem, aż po ich likwidację. Program umożliwia ewidencję narzędzi określając ich atrybuty oraz definiując ich dowolny podział. Systemy zarządzania gospodarką narzędziową pozwalają na podział zarówno ze względu na grupy, lokalizację w magazynie czy przypisanie osobom odpowiedzialnym za ich użytkowanie lub nadzór.