เมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์

วิทยาลัยเทคนิคน่าน

สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

เปิดรับสมัครแล้ว....ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ในวันเวลาราชการ) สมัครได้ที่ วิทยาลัยเทคนิคน่าน

> ระดับ ปวช. = รับนักเรียนจบการศึกษา ม.3

> ระดับ ปวส. = รับนักเรียนจบการศึกษา ปวช. (ช่างกลโรงงาน , ช่างไฟฟ้ากำลัง , อิเล็กทรอนิกส์ , ช่างยนต์, ช่างเชื่อมโลหะ)

> ระดับ ปวส. = รับนักเรียนจบการศึกษา ม.6


ข้อมูลเพิ่มเติม

web site : http://www.technicnan.ac.th

Tel. 054-710962

Fax. 054-710711

Mobile Phone : 081-9420314 (อ.เจน)

ID Line : janeenan

ปรับทิศทาง...การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่

"สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์"

วิทยาลัยเทคนิคน่าน


ยกแขนกลในโรงงาน....รั

> >> มาไว้ในห้องเรียน

" เมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์ "

สาขาวิชา... น้องใหม่ เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562


รวมจุดเด่นองค์ความรู้ 3 ด้าน มาอยู่ในคนเดียวกัน

> ด้านกลไกขับเคลื่อน (ช่างกลโรงงาน)

> ด้านต้นกำลังไฟฟ้า (ช่างไฟฟ้ากำลัง)

> ด้านงานควบคุมระบบอัตโนมัติ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)

" รวมศาสตร์ความรู้ เป็น เมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์ "


ช่างเทคนิค

ABB

> ติดตั้งแขนกล เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

> ทำการทดสอบ การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานตามเงื่อนไข

นักศึกษา เรียนรู้การบังคับแขนกลให้เป็นไปตามเงื่อนไข...

> ไม่ซับซ้อนอย่างที่คิด

> 2 สัปดาห์ สามารถเขียนโปรแกรมบังคับให้ทำงานได้ตามเงื่อนไข

> มีของจริงให้ได้ทดสอบ ทำให้เกิดทักษะ และประสบการณ์จริง