แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

โรงพยาบาลนาหมื่น

ลำดับความถี่การแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์(ภายในเดือน)
(***Null เป็นปัญหาซอร์ฟแวร์ และระบบเครือข่าย***)

ใบแจ้งซ่อม (การตอบกลับ)

ดาวน์โหลด

โปรแกรมเสริม