Tin tức

Rơ mooc và sơ mi rơ mooc là gì? Lâu nay, chúng ta hay nghe nói đến hai từ này. Và đôi khi chính chúng ta cũng hay nhầm lẫn giữa hai loại phương tiện này. Vậy, điểm khác nhau và giống nhau giữa chúng là gì? Và đặc thù, công dụng của từng loại? Bài viết này sẽ giúp bạn phân biệt rõ hai loại phương tiện giao thông phổ biến hiện nay.

Rơ mooc và sơ mi rơ mooc (Towed vehicle) là những loại phương tiện giao thông đường bộ không có động cơ, có kết cấu và trang bị dùng để chở người hoặc hàng hoá và được kéo bởi một ô tô.

Tìm hiểu thêm về các loại phương tiện khác

I. Rơ mooc (Trailer)

Là loại phương tiện có kết cấu mà khối lượng của toàn bộ phương tiện không đặt lên ô tô kéo. Sơ mi rơ mooc có bánh xe phụ cũng được xem là rơ mooc.

 1. Rơ mooc chở khách (Bus trailer):
 2. Rơ mooc chở khách
 3. Rơ mooc chở hàng – (General purpose trailer):
 4. Rơ mooc chở hàng
 5. Rơ mooc kiểu Caravan:
 6. Được thiết kế để làm nhà ở lưu động.
 7. Sơ mi rơ mooc nhà di động
 8. Rơ mooc chuyên dụng:
 9. Là loại có kết cấu và trang bị được dùng chỉ để chuyên chở người và / hoặc hàng hoá cầ có sự sắp xếp đặc biệt. Hoặc chỉ để thực hiện một chức năng công dụng đặc biệt.

II./ Sơ mi rơ mooc (Semi trailer)

Là Sơ mi rơ moóc được thiết kế để nối với ôtô đầu kéo và có một phần đáng kể của trọng lượng toàn bộ đặt lên ô tô đầu kéo.

Các loại sơ mi rơ mooc phổ biến:

 1. Sơ mi rơ moóc chở khách(Bus semi-trailer):
 2. Có kết cấu và trang bị dùng để chở người và hành lý mang theo.
 3. Sơ mi rơ mooc chở khách
 4. Sơmi rơ moóc chở hàng(General purpose semi- trailer):
 5. Có kết cấu và trang bị dùng để chở hàng.
 6. Sơ mi rơ mooc chở hàng
 7. Sơ mi rơ moóc chuyên dùng(Special semi- trailer):
 8. Là loại có kết cấu và trang bị được dùng:
 9. – Chỉ để chuyên chở người và/hoặc hàng hóa cần có sự sắp xếp đặc biệt;
 10. – Chỉ để thực hiện một chức năng, công dụng đặc biệt.
 11. (Ví dụ: sơ mi rơ moóc chở gỗ, sơ mi rơ moóc chữa cháy, sơ mi rơ moóc có sàn thấp, sơ mi rơ moóc chuyên chở máy nén khí… Danh mục sơ mi rơ moóc loại này không hạn chế)

III./ Tổ hợp ô tô với rơ moóc và sơ mi rơ moóc (combination of vehicles)

Ô tô được nối với một hoặc nhiều rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc

Các loại phổ biến:

 1. Tổ hợp ô tô – rơ moóc(Road train)
 2. Là sự kết hợp của một ô tô với một hoặc nhiều rơ moóc độc lập, được nối với nhau bằng thanh kéo.Ô tô kéo và rơ moóc có thể là loại chuyên dung hoặc thông dụng.
 3. Tổ hợp ô tô và rơ mooc (Road train)
 4. Tổ hợp ô tô – rơ moóc chở khách(Passenger road train)
 5. Là sự kết hợp của một ô tô khách với một hoặc nhiều rơ moóc độc lập, được nối bằng thanh kéo, dùng để vận chuyển hành khách. Chỗ ngồi cho hành khách được bố trí không liên tục trên tổ hợp; có thể có hành lang phục vụ.
 6. Tổ hợp ô tô rơ mooc chở khách
 7. Tổ hợp ô tô – sơ mi rơ moóc(Articulated road train)
 8. Là sự kết hợp của một đầu kéo với một sơmi rơmoóc. Sơ mi rơ moóc có thể là loại chuyên dùng hoặc thông dụng.
 9. Đầu kéo C&C kéo sơ mi rơ mooc
 10. Tổ hợp ô tô -sơ mi rơ moóc- rơ moóc(Double road train)
 11. Là sự kết hợp của một đầu kéo với một sơ mi rơ moóc hoặc một rơ moóc.
 12. Tổ hợp ô tô – rơ moóc hỗn hợp (Composite road train)
 13. Là kết hợp của một ô tô chở người với một rơ moóc chở hàng.
 14. Tổ hợp ô tô-rơ mooc chuyên dùng (Special road train)
 15. Là tổ hợp ô tô – rơ moóc, trên đó hàng hoá chuyên chở được đặt lên các giá đỡ của ô tô và rơ moóc. Việc liên kết giữa hai phương tiện được thực hiện bởi chính hàng hoá chuyên chở.


Nguồn: http://otonamhoa.com