Nádej pre Haiti

Pomôžme robiť svet krajším

„Keď chceme byť šťastní, musíme sa zapojiť do budovania sveta iným spôsobom. Nikto nemôže urobiť šťastným sám seba, len druhí ťa môžu urobiť šťastným.“

Páter Augustín Vrecko, SDB

Občianske združenie Nádej pre Haiti bolo založené slovenským misionárom pátrom Augustínom Vreckom a pomáha bojovat proti hladu v jednej z najchudobnejsich krajin na svete – Haiti. Páter počas svojho života vybudoval v malej dedinke Lagwamit misijnú stanicu, ktorá ma za cieľ pomáhať miestnym chudobným roľníkom a ich rodinám. Vystriedalo sa v nej asi 12 slovenských dobrovoľníkov. Augustínova vízia bola pomôcť dať ľuďom zručnosti, aby si zlepšili svoje životné podmienky a vymanili sa z biedy.

Po pátrovej smrti v rolku 2014 slovenská misia nezanikla, ale misijnú stanicu prevzala miestna haitská katolícka rehoľa „maých bratov sv. Terezky“ tereziánov, ktorí v skromných podmienkach pokračujú v jeho misijnej práci. Pomáhajú napríklad roľníkom s vysádzaním zeleniny a iných výživných plodín, dávajú im semiačka, prevádzkujú malý mlyn, kde si ľudia môžu zomlieť zrnká na múku (aby k najbližšiemu mlynu nemuseli chodiť až 10 km pešo), zvážajú jediným autom v dedine vážne chorých do vzdialenej nemocnice. Jedným z projektov tereziánov je i malá krajčírska remeselná škola pre ženy, ktoré sa učia šiť a vyšívať na jednoduchých mechanických šijacich strojoch na nožný pohon. Takáto zručnosť pomôže ženám vyrobiť a predať svoje výrobky na trhu a získať tak dodatočný zdroj obživy pre svoje rodiny. Tereziáni chcú momentálne rozšíriť svoju školu z 18 na 30 žien, a potrebujú zdroje na zakúpenie dodatočných šijacich strojov.

Občianske združenie Nádej pre Haiti teraz tvoria bývalí dobrovoľníci pátra Augustína a snažia sa naďalej pomáhať chudobným v Augustínovej dedinke Lagwamit tak, že finančne podporujú aktivity tereziánov. Ak sa chcete zapojiť i vy, budeme vďační za Vaše modlitby i finančné dary, ktoré budú 100% odvedené na Haiti.

Kontakt: Nádej pre Haiti, o.z., Pekná cesta 27, 831 52 Bratislava

nadejprehaiti@gmail.com

tel: 0911/668 353

Bankový účet Nádej pre Haiti: SK36 0200 0000 0036 6639 3756