Nové administrativní centrum

Lesů České republiky

Projekt výstavby nového administrativního centra Lesů České republiky vznikl z potřeby vyřešit nedostatečnou kapacitu a neuspokojivý technický stav budov areálu ředitelství na Novém Hradci Králové. Před konečným rozhodnutím o výstavbě byly zpracovány odborné posudky a studie o možnostech řešení. Při nich se ukázalo, že situaci nelze řešit střešní nástavbou na staticky nestabilní hlavní administrativní budově a že budova bývalého výstrojního skladu není vhodným objektem k přebudování na archiv.

S ohledem na novou zákonnou povinnost státních institucí dodržovat přísné podmínky zákona o hospodaření energií i u rozsáhlejších rekonstrukcí jsou budovy v areálu za přijatelných nákladů nerekonstruovatelné. Navíc by byl při rekonstrukci výrazně omezen nebo zcela zastaven provoz areálu, což je s ohledem na významnost řídícího centra podniku nepřijatelné.

Vzhledem k tomu rozhodlo vedení podniku o vybudování nového areálu ředitelství s důrazem na

  • dodržení zásad udržitelného rozvoje při budování staveb a jejich provozování,
  • splnění požadavků novelizovaného zákona o hospodaření energií na energetickou náročnost budov s téměř nulovou spotřebou energie,
  • minimalizaci omezení řádného provozu ředitelství v průběhu stavby,
  • užití co největšího zastoupení dřeva s cílem propagovat ho jako vhodný stavební materiál

Základním krokem k získání řešení výše uvedených podmínek výstavby bylo uspořádání veřejné mezinárodní architektonické soutěže, z níž vzešel vítězný návrh, který byl vybrán k vypracování projektové dokumentace.