Myrvoll vel "Fjelltun"

Velforeningens formål er å ivareta beboernes felles interesser i området . Det legges bl.a. stor vekt på å ivareta det trygge og gode bomiljøet. Myrvoll vel eier forsamlingslokalet "Fjelltun", og det er styret som administrerer driften av dette.

Alle grunneiere og beboere kan bli medlemmer av Myrvoll vel og med medlemskapet støtter du et aktivt nærmiljø. Innmelding skjer pr. husstand. Medlemskapet er først gyldig fra den dagen kontingenten er betalt. Ved utmelding refunderes ikke innbetalt kontingent. Myrvoll Vels geografiske område er vest for jernbanen fra EFA i nord til transformatorstasjonen i syd.

Medlemskapet gir 25% rabatt ved leie av "Fjelltun". Priser og ledige datoer finnes på siden " Leie ", eller send gjerne en forespørsel til leielokaler@myrvollvel.no Vaktmester Oddvar Karlsen kan også kontaktes. Telefon 91003209.

Se - og bruk - våre facebook - sider "Myrvoll Vels venner" - der får du lokale nyheter.

EN HISTORISK KURIOSITET: Myrvoll Vels forsamlingslokale ble først nevnt i brev av 26.09.1928 fra Fuglesang til bygningssjefen i kommunen ved innsendelsen av byggesøknaden på "Fjelltun."

Initiativet til "Fjelltun" er tatt av fhv. kjøpmann M Karlsen, Oslo. Han hadde oppe ved Eina på vestre Toten et lokale, som han av forskjellige grunder ikke lenger ønsket å ha nettopp der. Han fikk så byggmester Aaslund fra Reinvoll til å ta det ned. Tømmeret og bindingsverket ble transportert til Myrvoll og oppsatt der i ny forbedret skikkelse.

Det har i alle år hver aktiviteter på Fjelltun. Bildene under viser fra et arrangement i 1949. I mange år ble også Fjelltun brukt som kinolokale.

17.mai er det hvert år kl.8 flaggheising med speiderne og musikk med Oppegård Janitsjar på Fjelltun. Etterpå er det frokost i speiderregi og 17.mai-tog rundt på Myrvoll hvor Oppegård Janitsjar fører an. Toget avslutter ved speiderhuset hvor det blir delt ut is til alle barna.

Før 17.mai er det alltid en dugnad for å gjøre det fint til den store dagen. Beboere som ønsker å bidra til fellesskapet er alltid hjertelig velkommen!