Myfyrdod Dosbarth 2018-19

Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern

Tymor yr Hydref

Hanner Tymor 1

Thema: Y Cymry'n brwydro RGB

Tymor yr Hydref

Hanner Tymor 2

Thema: Dinasyddion weithgar RGB

Tymor y Gwanwyn

Hanner Tymor 1

Thema: Y Gyfraith - beth sy'n gywir ac yn anghywir? LML

Tymor y Gwanwyn

Hanner Tymor 2

Thema: Elusennau CLB

Tymor yr Haf

Hanner Tymor 1

Thema: Y byd o'n cwmpas HCV

Tymor yr Haf

Hanner Tymor 2

Thema: Enwogion GME

Gweddi'r Arglwydd


Ein Tad,

Yr hwn wyt yn y Nefoedd,

sancteiddier Dy enw

Deled Dy deyrnas

Gwneler Dy ewyllys

Megis yn y nef,

felly ar y ddaear hefyd.

Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol

A maddau i ni ein dyledion

Fel y maddeuwn ninnau i’n dyledwyr

Ac nac arwain ni i brofedigaeth

Eithr gwared ni rhag drwg

Canys eiddo Ti yw y deyrnas

Y nerth

a’r gogoniant

Yn oes oesoedd

AMEN