Myfyrdod Dosbarth 2017-18

Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern

Tymor yr Hydref

Hanner Tymor 1

Thema: Iechyd a Glendid

Tymor yr Hydref

Hanner Tymor 2

Thema: Hawliau LHDT

Tymor y Gwanwyn

Hanner Tymor 1

Thema: Perthynas Iach

Tymor y Gwanwyn

Hanner Tymor 2

Thema: Gwefannau Cymdeithasol

Tymor yr Haf

Hanner Tymor 1

Thema: Goddefgarwch

Tymor yr Haf

Hanner Tymor 2

Thema: Cyfeillgarwch

Gweddi'r Arglwydd

Ein Tad, yr hwn wyt yn y Nefoedd,

sancteiddier Dy enw

Deled Dy deyrnas

Gwneler Dy ewyllys

Megis yn y nef,

felly ar y ddaear hefyd.

Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol

A maddau i ni ein dyledion

Fel y maddeuwn ninnau i’n dyledwyr

Ac nac arwain ni i brofedigaeth

Eithr gwared ni rhag drwg

Canys eiddo Ti yw y deyrnas

Y nerth

a’r gogoniant

Yn oes oesoedd

AMEN

Tymor yr Hydref

Hanner Tymor 1

Thema: Iechyd a Glendid

Tymor yr Haf

Hanner Tymor 1

Thema: Goddefgarwch