MYFYRDOD DOSBARTH 2020

Gweddi'r Arglwydd

Ein Tad,

Yr hwn wyt yn y Nefoedd,

sancteiddier Dy enw

Deled Dy deyrnas

Gwneler Dy ewyllys

Megis yn y nef,

felly ar y ddaear hefyd.

Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol

A maddau i ni ein dyledion

Fel y maddeuwn ninnau i’n dyledwyr

Ac nac arwain ni i brofedigaeth

Eithr gwared ni rhag drwg

Canys eiddo Ti yw y deyrnas

Y nerth

a’r gogoniant

Yn oes oesoedd

AMEN