Dr. Mustafa DEĞERLİ

Proje Yöneticisi, Takım Lideri, Başuzman Araştırmacı @ Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)


Mustafa Degerli, PhD

Double PhD, PMP, PMI-RMP, PSM, Lead Auditor, ITIL, CMMI Associate

Project Manager, Team Leader, Chief Researcher at The Scientific and Technological Research Council of TurkeyPhilosophy of Doctorate (PhD) in Informatics from the Middle East Technical University (2020)

Master’s in Information Systems from the Middle East Technical University (2012)

Bachelor’s in Computer Science from the Middle East Technical University (2008)

Philosophy of Doctorate (PhD) in Management Information Systems from Gazi University (2017)Publications

Değerli, M. (2020). How we adopted the CMMI Model Development V2: Our transition journey as a mid-size organization in the Turkish defense industry. CMMI Institute Capability Counts 2020 Conference, 21-22 April 2020, Crystal City, VA, USA. (Accepted)

Değerli, M. (2019). CMMI Model V2 Development. Project Management Institute (PMI) Turkey Chapter, Professional Development Event.

Değerli, M. (2018). Analysis & Interpretation of Official CMMI Efforts in Turkey. CMMI Institute Capability Counts 2018 Conference, 1-2 May 2018, Reston, VA, USA.

Değerli, M. (2017). Olgun bir süreç yönetimi ekibi organizasyonu tasarımı: Deneyimler ve öneriler. On Birinci Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS 2017). Bildiri Kitabı, 1980, 403-410. ISSN: 1613-0073

Değerli, M. (2017). Yazılım mühendisliği ve sistem mühendisliği süreçlerinin harmanlanması. On Birinci Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS 2017). Bildiri Kitabı, 1980, 368-377. ISSN: 1613-0073

Değerli, M. (2017). Etkili bir kalite güvence sürecinin parçası olarak proje seviyesindeki denetimler: Uygulanan pratikler ve öğrenilen dersler. On Birinci Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS 2017). Bildiri Kitabı, 1980, 391-402. ISSN: 1613-0073

Değerli, M. (2017). Teknoloji Transfer Ofisleri için Kritik Başarı Faktörleri. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı.

Değerli, M. ve Tolon, M. (2016). Teknoloji transfer ofisleri için kritik başarı faktörleri. Bilişim Teknolojileri Dergisi - International Journal of Informatics Technologies, 9(2), 197-220.

Değerli, M. ve Kaygan, P. (2016). Sistem projelerinde elektrik & elektronik mühendisleri ve bilgisayar mühendislerinin işbirliklerinin iyileştirilmesi. Onuncu Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS 2016). Bildiri Kitabı, 1721, 166-178. ISSN: 1613-0073

Değerli, M. (2016). Bir süreç uyarlama yaklaşımı örneği: Süreç uyarlama matrisi (SUM), deneyimler ve öneriler. Onuncu Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS 2016). Bildiri Kitabı, 1721, 675-683. ISSN: 1613-0073

Değerli, M. ve Tolon, M. (2015). Mobil işletim sistemleri (iOS ve Android) açısından kullanıcı memnuniyetini etkileyen faktörler. Dokuzuncu Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS 2015). Bildiri Kitabı, 1483, 770-781. ISSN: 1613-0073

Değerli, M. and Özkan, S. (2014). Achieving and Ensuring Business Process Acceptance for Systems and Software Engineering and Management. In Business Performance Measurement and Management. Cambridge Scholars Publishing, UK. ISBN-13: 978-1443861397 - ISBN-10: 1443861391

Değerli, M. ve Özkan, S. (2013). Savunma uygulamalarında mühendislik ve yönetim iş süreçlerinin çalışanlar tarafından benimsenmesi için bir model. Beşinci Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon Konferansı (USMOS 2013) Bildiri Kitabı, 202-211. ISBN: 978-605-88041-1-1

Değerli, M. ve Özkan, S. (2013). İş süreçlerine çalışanlar açısından bir bakış: Tespitler ve öneriler. KalDer Önce Kalite Dergisi, 167, 42-43. ISSN: 1301-4978

Değerli, M. ve Özkan, S. (2013). Yazılım veya yazılım-yoğun sistem mühendisliği iş süreçleri açısından yüksek olgunluk seviyesinde olan veya yüksek olgunluk seviyesine ulaşmak isteyen organizasyonlar için bazı tespitler ve öneriler. Yedinci Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS 2013). Bildiri Kitabı, 1072, 1-16. ISSN: 1613-0073.

Değerli, M. and Özkan, S. (2013). More about the high-maturity for business processes: Certain distilled practical implications. 18th International Conference on Transformative Research in Science, Engineering, and Business Innovation (SDPS 2013) Proceedings, 119-124. ISSN: 1090-9389

Değerli, M. and Özkan, S. (2012). Factors influencing the acceptance of processes: The process acceptance model (PAM). Poster Presented at the SEPG Europe 2012 Conference. Software Engineering Institute (SEI) of Carnegie Mellon University.

Değerli, M. (2012). Identifying Factors Influencing the Acceptance of Processes: An Empirical Investigation Using the Structural Equation Modeling Approach. Master’s Thesis. Graduate School of Informatics, Information Systems, Middle East Technical University.