Σπουδές στη Μουσικοθεραπεία

Ποιές είναι οι σπουδές ενός μουσικοθεραπευτή;

Oι μουσικοθεραπευτές έχουν ολοκληρώσει ένα αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών προκειμένου να ανταποκρίνονται με ασφάλεια και υπευθυνότητα στις ανάγκες των συμμετεχόντων.

Οι σπουδές συνήθως περιλαμβάνουν:θεωρητικά μαθήματα π.χ. ψυχολογία, ψυχοπαθολογία, θεωρητικές προσεγγίσεις, τεχνικές έρευνας κ.α., κλινικό αυτοσχεδιασμό, πρακτική εξάσκηση με διαφορετικούς πληθυσμούς, ομαδική και ατομική εποπτεία κ.α. Είναι απαραίτητη επιπλέον και η προσωπική θεραπεία των φοιτητών.

Τα παραπάνω είναι απαραίτητα εφόδια για τους μουσικοθεραπευτές ώστε να στηρίζουν τη θεραπευτική διαδικασία με γνώση, ευαισθησία, ενσυναίσθηση, δημιουργικότητα και ευελιξία.

Που μπορώ να σπουδάσω μουσικοθεραπεία;

Στην Ελλάδα λειτουργεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα μουσικοθεραπείας στο ΤΜΣ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από το 2016. Τον Σεπτέμβριο του 2022 ξεκινά ο πέμπτος κύκλος σπουδών. Περισσότερες πληροφορίες.

Ένας νέος μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών ξεκινά τον Σεπτεμβριο του 2022 στην Αθήνα από το Metropolitan College σε συνεργασία με το Queen Margaret University. Περισσότερες πληροφορίες

Εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια από άλλους φορείς (ωδεία, κολέγια, σχολές κλπ) δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση εκπαίδευση στη μουσικοθεραπεία η οποία διέπεται διεθνώς από αυστηρές προϋποθέσεις και διδάσκεται σε πανεπιστημιακό επίπεδο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα ευρωπαϊκά πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών εδώ και τα αμερικάνικα εδώ.