Ελληνικός Σύλλογος Πτυχιούχων Επαγγελματιών Μουσικοθεραπευτών

Συμπληρώστε το email σας για να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας!

Ο Ελληνικός Σύλλογος Πτυχιούχων Επαγγελματιών Μουσικοθεραπευτών (ΕΣΠΕΜ) ιδρύθηκε το 2004 με κύριο στόχο να δημιουργήσει υψηλά πρότυπα παροχής υπηρεσιών μουσικοθεραπείας στην Ελλάδα. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Μουσικοθεραπείας (EMTC) από το 2008 και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μουσικοθεραπείας από το 2016.

Στόχοι μας είναι

  • η ενημέρωση του κοινού για το επιστημονικό πεδίο της μουσικοθεραπείας,
  • η ανάπτυξη και η διάδοση της μουσικοθεραπείας,
  • η επικοινωνία και συνεργασία με συναδέλφους στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης,
  • η μελέτη και ανάδειξη επιστημονικού έργου,
  • η επαφή με τους Συλλόγους Μουσικοθεραπευτών άλλων χωρών και η συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς για τη μουσικοθεραπεία,
  • η διατήρηση μητρώου πτυχιούχων μουσικοθεραπευτών και καθώς και εποπτών ,
  • η δημιουργία κρατικού πανεπιστημιακού προγράμματος Μουσικοθεραπείας βασισμένου στα διεθνή πρότυπα.

Θέλω να γίνω μέλος

Για να ενταχθεί κάποιος στον ΕΣΠΕΜ πρέπει να διαθέτει πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών μουσικοθεραπείας πλήρους φοίτησης (τριετές πτυχίο ή διετές μεταπτυχιακό), που του επιτρέπει να εξασκεί το επάγγελμα στο κράτος απόκτησής του.

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση εγγραφής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, και το Διοικητικό Συμβούλιο , εφόσον κρίνει ότι διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα, την κάνει δεκτή εντός 30 ημερών.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις κατηγορίες μελών δείτε το καταστατικό του Συλλόγου και την αίτηση εγγραφής.

Διοικητικό Συμβούλιο

Κατερίνα Μαυροδή, Πρόεδρος

Απόστολος Λάσχος, Αντιπρόεδρος

Έλενα Πασούδη, Γραμματέας

Ελένη Τσόλκα, Ταμίας

Χριστιάνα Αδαμοπούλου, Μέλος