Ελληνικός Σύλλογος Πτυχιούχων Επαγγελματιών Μουσικοθεραπευτών

Συμπληρώστε το email σας για να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας!

Γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικοθεραπείας

«Η Μουσικοθεραπεία στην Ελλάδα σήμερα» είναι ο τίτλος της διαδικτυακής ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου, στις 10:00.

Παρακολουθείστε την ημερίδα από το κανάλι μας στο youtube

Ο Ελληνικός Σύλλογος Πτυχιούχων Επαγγελματιών Μουσικοθεραπευτών (ΕΣΠΕΜ) ιδρύθηκε το 2004 με κύριο στόχο να δημιουργήσει υψηλά πρότυπα παροχής υπηρεσιών μουσικοθεραπείας στην Ελλάδα. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Μουσικοθεραπείας (EMTC) από το 2008 και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μουσικοθεραπείας από το 2016.

Στόχοι μας είναι

  • η ενημέρωση του κοινού για το επιστημονικό πεδίο της μουσικοθεραπείας,

  • η ανάπτυξη και η διάδοση της μουσικοθεραπείας,

  • η επικοινωνία και συνεργασία με συναδέλφους στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης,

  • η μελέτη και ανάδειξη επιστημονικού έργου,

  • η επαφή με τους Συλλόγους Μουσικοθεραπευτών άλλων χωρών και η συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς για τη μουσικοθεραπεία,

  • η διατήρηση μητρώου πτυχιούχων μουσικοθεραπευτών και καθώς και εποπτών

Θέλω να γίνω μέλος

Για να ενταχθεί κάποιος στον ΕΣΠΕΜ πρέπει να διαθέτει πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών μουσικοθεραπείας πλήρους φοίτησης (τριετές πτυχίο ή διετές μεταπτυχιακό), που του επιτρέπει να εξασκεί το επάγγελμα στο κράτος απόκτησής του.

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση εγγραφής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, και το Διοικητικό Συμβούλιο , εφόσον κρίνει ότι διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα, την κάνει δεκτή εντός 30 ημερών.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις κατηγορίες μελών δείτε το καταστατικό του Συλλόγου και την αίτηση εγγραφής.

Διοικητικό Συμβούλιο

Κατερίνα Μαυροδή, Πρόεδρος

Πελίνα Ευαγγέλου, Αντιπρόεδρος

Παυλίνα Τσακαλακίδου, Γραμματέας

Απόστολος Λάσχος, Ταμίας

Κική Καλογεροπούλου, Μέλος

Ο ΕΣΠΕΜ, το Επιστημονικό Επαγγελματικό Σωματείο Μουσικοθεραπείας στην Ελλάδα, έχει ως σκοπό την προώθηση της επιστήμης της μουσικοθεραπείας στη χώρα μας. Η διδασκαλία της Μουσικοθεραπείας σε προπτυχιακό επίπεδο, αλλά και η λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, στην Ελλάδα (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) και στο εξωτερικό καταδεικνύει ότι η Μουσικοθεραπεία είναι ένας δυναμικός επιστημονικός κλάδος. Οι απόφοιτοι προπτυχιακών ή διετών μεταπτυχιακών προγραμμάτων στη μουσικοθεραπεία εγγράφονται ως μέλη του ΕΣΠΕΜ. Μέσα στις αρμοδιότητες του ΕΣΠΕΜ είναι και η έγκυρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση του κοινού για θέματα που αφορούν τον κλάδο ευρύτερα.

Με την παρούσα επιστολή, επιθυμούμε να θέσουμε το πλαίσιο σχετικά με δύο εξειδικευμένες μεθόδους μουσικοθεραπείας (αναλυτικές πληροφορίες βρίσκονται στους συνδέσμους των επίσημων φορέων τους στις αντίστοιχες υποσημειώσεις): Την Bonny Method of Guided Imagery and Music/GIM1,2 και τη Νευρολογική Μουσικοθεραπεία/Neurologic Music Therapy/NMT3.

Κοινό χαρακτηριστικό των παραπάνω μεθόδων είναι ότι έχουν δημιουργηθεί από μουσικοθεραπευτές και αποτελούν εξειδικεύσεις ενός μουσικοθεραπευτή μετά τις βασικές του σπουδές στη μουσικοθεραπεία.

Αυτό που τις διαφοροποιεί από άλλες εξειδικεύσεις μουσικοθεραπείας, όπως π.χ. την Αναλυτική Μουσικοθεραπεία/Analytical Music Therapy, τη Μουσικοθεραπεία Nordoff-Robbins, τη Μουσικοθεραπεία σε Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών/ NICU Music Therapy, είναι το γεγονός ότι σε αυτές (GIM και ΝΜΤ) μπορούν να εκπαιδευτούν και επαγγελματίες υγείας άλλων ειδικοτήτων. Πλην, όμως, η εκπαίδευση αποσπασματικά μόνο σε κάποια από τις δύο αυτές μεθόδους δεν εξοπλίζει τον εκπαιδευόμενο με βασικές σπουδές στη μουσικοθεραπεία, δεν του παρέχει τίτλο μουσικοθεραπευτή και δεν του προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να μπορεί να ασκεί το επάγγελμα του μουσικοθεραπευτή ή να παρέχει υπηρεσίες μουσικοθεραπείας.


1 https://www.ami-bonnymethod.org/ : «μία μουσικο-κεντρική προσέγγιση που δημιουργήθηκε από την Helen Bonny και στοχεύει στη διεύρυνση της αυτοεπίγνωσης του ατόμου». 2 https://www.music-and-imagery.eu/ : «μία ολιστικής μορφής μουσικο-κεντρική ψυχοθεραπεία... όπου ειδικά προγραμματισμένη μουσική χρησιμοποιείται για να διευκολύνει την δυναμική εξερεύνηση του συνειδητού και των εσωτερικών βιωμάτων, ώστε να προαχθούν σωματικές και ψυχολογικές μεταμορφώσεις και κατά προέκταση το αίσθημα ευζωίας του ατόμου»3 https://nmtacademy.co/home/clinic/ : Η Νευρολογική Μουσικοθεραπεία αφορά ένα ερευνητικά τεκμηριωμένο σύστημα 20 σταθμισμένων και τυποποιημένων κλινικών τεχνικών που στοχεύουν στην αισθησιοκινητική εκπαίδευση, την ομιλία, τη γλώσσα και τη γνωστική εκπαίδευση. Οι τεχνικές της παρέμβασης είναι βασισμένες στην επιστημονική γνώση που έχει προκύψει από τη μελέτη της αντίληψης και της παραγωγής της μουσικής καθώς και στις επιδράσεις της σε μη μουσικές λειτουργίες του εγκεφάλου και στη συμπεριφορά.