MUNOA ESKOLA

GURE BALIABIDEAK

Munoa Ikastetxeko irakasleok baliabide honen bitartez ondorengoa eskeini nahi dugu:

  • Gure ikastetxeko zenbait informazio eta ziklo bakoitzerako baliabideak gure ikasleen eta gurasoen esku jartzea: Arloetako eta zikloetarako zenbait eduki eta baliabide digitalak.
  • Gure ikasleen ikasketarako tresna lagungarria izatea, horretarako bilatzen, sailkatzen eta sortzen joango garen etapa bakoitzeko arloz-arloko baliabideak beraien esku jarriz.
  • Ikas-irakaskuntzako metodologia aldaketa eragiteko tresna lagungarria izatea.

Los profesores del Colegio Público Munoa mediante este recurso digital queremos ofrecer lo siguiente:

  • Poner en manos de nuestros alumnos y sus respectivos padres y / o tutores información y recursos para cada ciclo: Contenidos y recursos digitales de las diferentes asignaturas y ciclos
  • Ser instrumento de ayuda para nuestros alumnos, poniendo en sus manos información y recursos digitales que iremos buscando, creando y clasificando en las diferentes áreas de cada etapa.
  • Ser instrumento que nos ayude a activar los cambios metodológicos en los procesos de enseñanza-aprendizaje.