เว็บไซต์การเรียนการสอนปรับพื้นฐาน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ระหว่าง วันที่ 15 - 26 มิถุนายน 2563

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่ทุกคน

การใช้ Google Classroom นักเรียนจะต้องมีบัญชีของ Gmail เท่านั้น

การสมัครใช้งาน Gmail ผ่าน Smartphone

การใช้งาน Google Classroom

แนวปฎิบัติของนักเรียนในการเรียนปรับพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับการปรับพื้นเปิดสอนเฉพาะนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ในปีการศึกษา 2563 นี้เท่านั้น

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน

หมู่ 7 ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73180

เบอร์โทรศัพท์ 0-34-996460 Email : admin@mtbk.ac.th