Propozície

1) Všeobecné ustanovenia:

Usporiadateľ: OST Spojená škola Sečovce

Dátum konania: 24.2.2018 (sobota)

Miesto konania: Športová hala Kollárová 17, Sečovce

Charakter súťaže: Otvorené majstrovstvá Slovenska v mŕtvom ťahu (aj pre nečlenov SAST)

Upozornenie: Je to nominačný pretek na Majstrovstvá Európy a Majstrovstvá

sveta v mŕtvom ťahu GPC

Prihlášky: Zaslať najneskôr do 24.1.2018

- online: prihláška

- na email: dominikminarik@gmail.com

Aktuálna štartovná listina: štartovná listina

Informácie: Dominik Minarik (mob.: 0917 541 568, dominikminarik@gmail.com)

Zoltán Jurko (mob.0918 312 018; po 18:00 - 056/6362 110)

2) Súťaž: súťaží sa v mŕtvom ťahu vo všetkých vekových a váhových kategóriach GPC RAW + EQ

Vyhodnotenie:

V každej kategórií

1.-3. miesto – medaila

každý pretekár obdrží diplom

Vekové kategórie:

Teens 1 (13-15 rokov)

Teens 2 (16-17 rokov)

Teens 3 (18-19 rokov)

Junior (20-23 rokov)

Open (24-39 rokov)

Masters 1 (40-44 rokov)

Masters 2 (45-49 rokov)

Masters 3 (50-54 rokov)

Masters 4 (55-59 rokov)

Masters 5 (60-64 rokov)

Masters 6 (65.69 rokov)

Masters 7 (70-74 rokov)

Masters 8 (75-79 rokov)

Masters 9 (80 + rokov)


Váhové kategórie:

Muži:

56,0 kg do 56,0 kg

60,0 kg od 56,01 kg do 60,0 kg

67,5 kg od 60,01 kg do 67,5 kg

75,0 kg od 67,51 kg do 75,0 kg

82,5 kg od 75,01 kg do 82,5 kg

90,0 kg od 82,51 kg do 90,0 kg

100,0 kg od 90,01 kg do 100,0 kg

110,0 kg od 100,01 kg do 110,0 kg

125,0 kg od 110,01 kg do 125,0 kg

140,0 kg od 125,01 kg do 140,0 kg

140,0+ kg od 140,01 kg vyššie

Ženy:

44,0 kg do 44,0 kg

48,0 kg od 44,01 kg do 48,0 kg

52,0 kg od 48,01 kg do 52,0 kg

56,0 kg od 52,01 kg do 56,0 kg

60,0 kg od 56,01 kg do 60,0 kg

67,5 kg od 60,01 kg do 67,5 kg

75,0 kg od 67,51 kg do 75,0 kg

82,5 kg do 75,01 kg do 82,5 kg

90,0 kg od 82,51 kg do 90,0 kg

90,0+ kg od 90,01 kg vyššie

Absolútne hodnotenie

hodnotenie len z prvých miest v kategórii

podľa Reshelových a vekových koeficientov v nasledujúcich kategóriach (pohár + vecné ceny)

Muži RAW

- Dorast (do 19r.)

- Junior (20-23r.)

- Open (24-39r.)

- Masters 1 (40-60r.)

- Masters 2 (60r.+.)

Muži EQ

- Dorast + Junior (do 23r.)

- Open + Masters (24r.+)

Ženy RAW

- Dorast + Junior (do 23r.)

- Open + Masters (24r.+)

Ženy EQ

-spolu

Víťazi jednotlivých kategórii v absolútnom hodnotení budú taktiež ohodnotení peňažnou odmenou 100€ (spolu 1000€).


Pohár primátora

bude udelený pretekárovi s najväčším výkonom v kg

3) Štartovné:

25 € (v cene štartovného je zahrnutý stravný poukaz na obedové menu v areáli)

Ďalší štart + 10 €

Uhradenie štartovného:

Do 24.1.2018 na bankový účet

 • Zoltán Jurko, VUB Konto (SK48 0200 0000 0038 8304 9054)
 • do poznámky uviesť meno pretekára

Prihláška po termíne s pokutou 10€

4) Technické ustanovenia:

Predpis: Súťaží sa podľa pravidiel GPC.

Vybavenie súťažiacich: Povinnosťou je singlet a podkolienky.

Štartujú: Všetci pretekári, ktorí majú zaplatené štartovné, požadované vybavenie a nie sú voči ním žiadne námietky.

Podmienka účasti: Včas a riadne zaslaná prihláška k súťaži a riadne uhradené štartovné,

podpísaný formulár o štarte na vlastné bezpečie (bude podpísaný pri vážení).

Námietky a protesty: Podávajú sa riaditeľovi súťaže s vkladom 20€.

5) Organizačný tím:

Riaditeľ súťaže: Zoltán Jurko

Hlavný usporiadateľ: OST Spojená škola Sečovce

Nakladači: OST Spojená škola Sečovce

Technické zabezpečenie: Luděk Kalenský

Odvolávacia komisia: Riaditeľ súťaže

Zdravotník: OST Spojená škola Sečovce

6) Zbor rozhodcov:

Ivan Giňovský

Štefan Roman

Jozef Volgyák

Ľuboslav Velgos

Zoltán Jurko

7) Časový harmonogram:

Váženie

piatok: 16:00 - 19:00

sobota 7:00 – 8:30

Súťaž

sobota: 9:00 – uvítací ceremoniál

9:30 – zahájenie súťaže

8) Poistenie

Vzhľadom k situácií, že usporiadateľom nie je možné poistiť účastníkov súťaže, je každý z účastníkov povinný zaistiť si vlastné poistenie (jeho forma je na rozhodnutí pretekára a jeho doprovodu). Za toto zodpovedajú vedúci príslušných klubov. Vedúci klubu tak prihláškou potvrdzuje, že zaistil, aby všetci členovia jeho klubu štartujúci na pretekoch aj ich doprovod bol poistený. Rovnako každý individuálny pretekár podaním prihlášky potvrdzuje, že zaistil svoje poistenie a poistenie svojho doprovodu. Pri vážení každý pretekár tiež podpíše prehlásenie o štarte na súťaži na vlastné riziko. Bez potvrdenia a prehlásení uvedených vyššie nebude môcť pretekár môcť štartovať na súťaži.

9) Ubytovanie:

   • Školský internát Kollárová 17, Sečovce (15 €/osoba, v cene sú aj raňajky, parkovanie zabezpečené)

   • Penzión St. Nicolaus

tel. 056/678 73 25

mob. 0905 230 887

0905 310 944

http://www.penzionstnicolaus.sk/

   • Penzión Domino Sečovce

http://www.penziondomino.sk/index.php

Spracoval:

Dominik Minarik

Dňa: 8.11.2017

Propozície schválil:

prezident SAST

Ľuboslav Velgos