Mateřská škola, Brno, Poláčkova 13

je součástí Základní školy a mateřské školy, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace

Na www.zshornikova.cz najdete kontakt na ředitele školy Mgr. Romana Burdu a také další informace, které budete potřebovat pro úřední jednání.

Mateřská škola sídlí na adrese Poláčkova 13, 628 00 Brno. Zde nás můžete navštívit a s konkrétními dotazy či připomínkami k běžnému provozu školy se obracet na vedoucí učitelku Mgr. Helenu Vrchotovou.

E-mail: hvrchotova@zshornikova.cz, telefon: 544 212 949, 725 984 709.


Základní provozní informace

Provozní doba MŠ je v pracovních dnech od 06:30 do 16:30.

Naše školka je trojtřídní s kapacitou 84 dětí.

V přízemí se nachází třída Berušky, herna, sociální zařízení a šatny.

V prvním poschodí jsou umístěny třídy Koťata a Motýlci, herny, sociální zařízení a šatny.

Součástí MŠ je standardně vybavená zahrada s množstvím zeleně a dopravní hřiště. Zahrada slouží k provozování volnopohybových aktivit a ke kulturně společenským a sportovním aktivitám.

Třída Berušky

MgA. Vladimír Beneš - třídní učitel, Bc. Pavla Burešová - učitelka


Třída Koťata

Jitka Svačinová - třídní učitelka, Petra Esslerová - učitelka.


Třída Motýlci

Mgr. Helena Vrchotová - učitelka, Bc. Alena Hrušková - třídní učitelka


Na stránce Fotografie si můžete prohlédnout fotografie ze školní zahrady.